Foto: Daniel Foster/Creative Commons/CC BY SA 2.0

Vitenskapelig stilling: Strategisk stabilitet og kjernefysisk nedrustning

Publisert: 2. juni 2021

Vil du være med på NUPIs satsing for å bygge opp nasjonal kompetanse på spørsmål knyttet til kjernevåpen, nedrustning og strategisk stabilitet? 

NUPI søker en person med samfunnsvitenskapelig kunnskap og ikke minst interesse for tematikken. Uavhengig av akademisk grad, vil stillingen innebære forskning og noe administrasjon. Vi ser derfor etter enten en seniorforsker (med doktorgrad), en forsker (med mastergrad og noe publisering) eller en vitenskapelig assistent (med mastergrad) i 100 % stilling for en periode på 1 år med ønsket oppstart fra 1. august. Innplassering vil altså avhenge av kvalifikasjoner.

Stillingen er primært knyttet til prosjektet Strategisk stabilitet, ny teknologi og kjernefysisk nedrustning i Asia. Studien ser på hva som er de største hindringene for kjernefysisk nedrustning, og hvordan asiatiske stater kan bli en del av den framtidige våpenkontroll-agendaen. Prosjektet har som mål å produsere policy-relevant kunnskap om hvordan man kan styrke stabiliteten og dempe opprustningen i Asia, for eksempel gjennom tillitsbyggende tiltak eller våpenkontroll. Prosjektet legger særlig vekt på utfordringene fra ny ikke-kjernefysisk teknologi, og hvordan slike teknologier kan bli en del av våpenkontroll-agendaen. I tillegg vil kunnskap om internasjonale nedrustningsregimer, om NATO, USA og Russlands tilnærming til kjernevåpen være relevant for stillingen.

Arbeidet vil omfatte administrativ/praktisk assistanse og oppfølging av prosjekt, inkludert støtte til gjennomføring av arrangementer. Kandidaten vil også bli bedt om å bidra til å utvikle relevante artikkel- og rapportmanuskripter, samt bidra til å utvikle NUPIs forskningsmiljø på våpenkontroll- og kjernevåpenspørsmål.

Kandidaten vil delta i NUPIs daglige arbeid, få en arbeidsplass i kontorlandskap og ha tilgang til NUPIs fasiliteter. Vi ser etter kandidater som for eksempel har skrevet doktorgrad eller masteroppgave knyttet til kjernevåpenspørsmål, eller som på andre måter har bygget opp en kunnskap og interesse for fagfeltet. Søkere som ikke har doktorgrad bør ha en ambisjon om å skrive avhandling på feltet på sikt. Ferdigstilt Mastergrad og noe administrativ erfaring er krav. Kandidater må beherske norsk, men også ha gode skrive- og taleferdig­heter i engelsk. Relevant kunnskap til feltet, erfaring, og personlig egnethet vektlegges høyere enn formalkompetanse i utvelgelse av kandidat.  

Gode karakterer, samt ryddighet og gode evner innenfor tekstbehandling, struktur og samarbeid er viktige egenskaper.

Vi tilbyr

 • Godt faglig miljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bonussystem for akademiske publikasjoner
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stillingen lønnes fra 466.500 pr år for vit.ass. og 1108-forsker og fra kr. 586.500 pr. år for seniorforsker avhengig av utdanning og erfaring.

Søknad sendes elektronisk via «søk stillingen» på JobbNorge, innen 23.juni 2021. Husk å legge ved CV med vitnemål og karakterutskrift. Alle søkere bes oppgi inntil tre referansepersoner. Søknaden innleveres elektronisk og skal inneholde

 • Søknadsbrev med beskrivelse av kvalifikasjoner og motivasjon for hvorfor du ønsker å søke denne stillingen (maks. 300 ord) 
 • CV
 • Relevante vitnemål og karakterutskrifter

Vennligst send din søknad via Jobbnorge ved å klikke «søk stillingen» på denne siden

Spørsmål kan rettes til Karsten Friis på e-post kf@nupi.no eller tlf. 952 93 416. 

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] er et ledende kompetansemiljø for forskning om internasjonal politikk og økonomi. Vi har også et særlig formidlingsansvar innen disse områdene. Vi etterstreber kvalitet, relevans og troverdighet i alt vi gjør. NUPI er i spennende utvikling og har i dag i overkant av 65 årsverk. Instituttet eies av Kunnskapsdepartementet. Vår finansiering kommer fra ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner, som Norges forskningsråd og EU, samt offentlige og private virksomheter. Vi holder til i attraktive lokaler i Oslo sentrum.

Kontaktperson

 • Karsten Friis

  Seniorforsker, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar