Bildet viser en person som bruker en Mac Foto: Domenico Loia/Unsplash

Vi søker kommunikasjonsrådgiver

Publisert: 19. feb. 2019

En av våre kommunikasjonsrådgivere skal ut i svangerskapspermisjon, og vi søker etter en dyktig medarbeider som kan erstatte henne i perioden 01.05.2019 - 31.03.2020. Vi ser etter en person som brenner for kommunikasjon og kan formidle faglige temaer og forskningsresultater på en måte som engasjerer og som publikum forstår.

Vi er ute etter er person som brenner for kommunikasjon og kan skape godt innhold for digitale kanaler. Du kan foredle og redigere tekst, bilder, grafikk, lyd og video som formidler faglige temaer, data og forskningsresultater på en måte som engasjerer og som publikum forstår. Du vil få hovedansvaret for NUPIs virksomhet som er rettet mot skolen, NUPI Skole.

Stillingen inngår i NUPIs kommunikasjonsavdeling, som har ansvar for forskningsformidling og profilering, arrangementer, publisering, web, bibliotek og skolerettet virksomhet.

Arbeidsoppgaver:

 • Hovedansvar for NUPI Skole, inkludert ansvar for produksjon og redigering av publikasjonsserien Hvor hender det?, utvikling av andre skolerettede produkter og organisering av skolebesøk.
 • Innholdsproduksjon og videreforedling av innhold i ulike formater, inkludert infografikk og visuelle fremstillinger av forskningsdata og -resultater.
 • Sørge for spredning av saker gjennom NUPIs egne og andres kanaler, bl.a. gjennom målrettet bruk av statistikk og måleverktøy. Målet er å øke antall følgere og å treffe de rette målgruppene.
 • Utvikle, planlegge og gjennomføre kommunikasjonsstrategier i sosiale medier.
 • Bidra til avdelingens arbeid med strategisk kommunikasjon og forskningsformidling.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Interesse for og god kunnskap om det utenrikspolitiske fagfeltet. Kjennskap til forskning om internasjonale forhold en fordel.
 • Relevant høyere utdanning og relevant arbeidserfaring fra kommunikasjonsarbeid eller redigering/redaktørarbeid. Kjennskap til skolesektoren er en fordel.
 • Svært gode språklige evner på både norsk og engelsk.
 • Forståelse, talent og erfaring med digital kommunikasjon, dvs. utforming av budskap i tekst, bilde, og video tilpasset digitale flater, samt evne til å utvikle kanaler og flater etter NUPIs behov.
 • Teft for design og erfaring med å bruke grafikk, bilder eller animasjon for å formidle informasjon, data og fagstoff.
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert, og evne til å skape gode samarbeidsrelasjoner internt som eksternt.

Vi tilbyr:

 • Varierte arbeidsoppgaver som spenner fra teknisk problemløsning til praktisk gjennomføring av tiltak, strategisk kommunikasjon og behandling av spennende fagstoff.
 • Et kunnskapsorientert og trivelig arbeidsmiljø med motivasjon for forskningsformidling
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid

Slik søker du:

Stillingen er plassert i lønnskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver. Lønn etter kvalifikasjoner. Det er en midlertidig stilling. Stillingsperioden er 1.5.2019 – 31.3.2020. For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med kommunikasjonssjef Åsmund Weltzien, tlf: 97091166.

Søknad sendes elektronisk via «Søk stillingen» på denne nettsiden på JobbNorge. Søknaden skal inneholde søknadsbrev, CV, og relevante attester, vitnemål og karakterutskrifter.

Søknadsfrist: 15.3.2019

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.

Om oss:
Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] er et ledende miljø innen forskning og informasjon om internasjonale politiske og økonomiske spørsmål, og om forhold av særlig interesse for norsk utenrikspolitikk. NUPI har også et særlig formidlingsansvar til offentligheten om internasjonale forhold. Instituttet er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og sysselsetter i overkant av 60 årsverk. Vi holder til midt i Oslo sentrum.
 

Kontakt: