Utlysning: Seniorforsker på forsvarspolitikk

Publisert: 23. nov. 2016

NUPI vil styrke sin forskning på forsvars- og sikkerhetspolitikk. I den forbindelse søker vi en seniorforsker som kan være kjernen i en slik satsing.

Vi ønsker å bli enda bedre til å frembringe relevant forskning til den pågående diskusjonen om endringene i det forsvars- og sikkerhetspolitiske bildet, samt å bidra med policyrelevante innspill til den pågående omstillingsprosessen i norsk og alliert forsvarssektor. I den forbindelse søker vi en seniorforsker som kan være kjernen i en slik satsing. Den faglige ekspertisen må være på norsk og alliert forsvarspolitikk, med god empirisk kunnskap om det norske forsvaret og forsvarspolitikken, samt om NATO og våre nærmeste allierte. Kandidaten vil også bidra til NUPIs pågående prosjekt om hybrid krigføring.

Den vi søker må ha gode analytiske evner, god fremstillingsevne, og kunne skrive både akademiske og beslutningsorienterte tekster. Videre må søkeren ha evne å jobbe selvstendig, være i stand til å lede større prosjekter, samt å bygge opp et team av forskere rundt denne tematikken.

Forventede kvalifikasjoner

 • God kunnskap om norsk og vestlig forsvarspolitikk, samt relaterte sikkerhetspolitiske problemstillinger
 • God kunnskap om militære utviklingstrender og militære konsepter i Norge og andre vestlige land
 • Doktorgrad (eller tilsvarende) på et relevant fagfelt (statsvitenskap, war studies etc.).
 • Beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig
 • Erfaring fra forskningsprosjekt og vitenskapelig publisering

Andre forhold som vil bli vektlagt

 • Militær bakgrunn og/eller operativ erfaring
 • Erfaring fra søknadsskriving og prosjektakkvisisjon
 • Spesifikk fagkunnskap, eksempelvis:
  • Spesifikke forsvarsgrener
  • NATO-prosesser
  • Transatlantiske relasjoner
  • Norsk etterretning og kriseberedskap
  • Forsvarsindustri
  • Militærteknologisk og militærdoktrinell utvikling
  • Russisk forsvarspolitikk
  • Andre globale militære trusler

Vi tilbyr

 • Godt faglig og sosialt miljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Seniorforskere med avlagt doktorgrad innplasseres i lønnskode 1109 Forsker. Seniorforskere med kompetanse tilsvarende Forsker 1 (professor) innplasser i lønnskode 1183 Forsker. Gjeldende regelverk for vurdering av ansiennitet og lønnstrinn legges til grunn.

Varighet: 2 år med mulighet for forlengelse og eventuelt fast ansettelse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrer­bakgrunn. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Søknad

Alle søkere bes om å oppgi inntil tre referansepersoner og søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev 
 • CV, inkludert liste over publikasjoner
 • Relevante vitnemål, karakterutskrifter og attester

Ved behov for nærmere informasjon, ta kontakt med gruppeleder Karsten Friis (kf@nupi.no).

Søknad sendes elektronisk, innen 18. januar 2017. Vennligst send din søknad via Jobb Norge ved å klikke «søk stillingen» på siden.