Utlysning: Engasjement for studenter som skal arbeide med masteroppgave i samfunnsøkonomi

Publisert: 3. des. 2015

NUPI utlyser nå engasjement for studenter som skal arbeide med masteroppgave i samfunnsøkonomi

Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] er et ledende miljø innen forskning og informasjon om internasjonale politiske og økonomiske spørsmål, og om forhold av særlig interesse for norsk utenrikspolitikk. NUPI har også et særlig formidlingsansvar til offentligheten om internasjonale forhold. Instituttet er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og teller i overkant av 60 årsverk. Vi holder til midt i Oslo sentrum.

Studentens forskningsopplegg skal ligge innenfor ett av følgende NUPI-prosjekter:

  • TIGER (Trade Integration, Geopolitics and the Economy of Russia): Om handelsintegrasjon i det tidligere Sovjetområdet.
  • Europe in transition – small states in an age of global shifts: Arbeidspakke 4 har fokus på internasjonale handelsavtaler, samt nye felter i handelspolitikken.
  • Responsible innovation and happiness: A new approach to the effects of ICTs. Prosjektet fokuserer på IKT-teknologiens betydning for økonomisk vekst, fordeling, velferd og lykke. NUPI vil arbeide med internasjonale aspekter.

Studenten vil organisatorisk høre inn under NUPIs forskningsgruppe for internasjonal økonomi og får fast plass i kontorlandskap. Varighet på engasjementet er fra 3 til 11 måneder, og det blir lønnet tilsvarende 20 prosent av en full stilling for 1019 Vitenskapelig assistent (kr 7.383 pr måned). Det forventes at studenten har NUPI som sitt hovedarbeidssted i perioden og deltar i instituttets faglige og sosiale fellesskap. Ferdigstilt bachelorgrad med gode karakterer er et krav, og det er ønskelig at den godkjente masteroppgaven kan publiseres som en NUPI-rapport.

Nærmere opplysninger kan fås hos gruppeleder Arne Melchior (tlf. 997 91 209, e-post am@nupi.no) eller seniorforsker Hege Medin, (tlf. 920 98 864, e-post hm@nupi.no) 

Søknaden bør inneholde opplysninger om planer for masteroppgaven, men det er ingen forutsetning at kandidaten har utarbeidet en omfattende prosjektskisse. CV, vitnemål og attester må legges ved. Søknaden sendes inn via Jobb Norge.

Tiltredelse etter avtale.

Søknadsfrist: 29.1.2016

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.