Utlysning: Administrasjonssjef

Publisert: 31. aug. 2018

Vi søker en dyktig og inspirerende administrasjonssjef.

Administrasjonssjefen har det overordnete ansvar for daglig administrativ drift, økonomi, HR og prosjekthåndtering. Administrasjonssjefen samarbeider tett med direktøren og NUPIs øvrige ledelse i den strategiske utviklingen av NUPI.

Arbeidsoppgaver

 •     Lede og videreutvikle NUPIs administrasjon og bidra til å styrke NUPI som forskningsinstitutt.
 •     Ha ansvar for personalforvaltning, herunder karriereutvikling og lønns- og personalpolitikk
 •     Videreutvikle og kvalitetssikre administrative systemer og støttefunksjoner, herunder sikkerhetsrutiner
 •     Ivareta formelle og økonomiske aspekter ved prosjektorganisering, også internasjonale.
 •     Ha ansvar for økonomistyring, budsjett og regnskap samt strategi og planarbeid
 •     Tilrettelegge for og følge opp NUPIs styrende organer

Ønskede kvalifikasjoner

 •     Høyere relevant utdanning
 •     Relevant ledererfaring og gode lederegenskaper
 •     God innsikt i HR-feltet
 •     Gode engelskkunnskaper
 •     Interesse for forskning, utvikling og innovasjon.
 •     Evne til å jobbe nært med forskerstaben i utvikling og gjennomføring av forskningsprosjekter.

Vi legger vekt på

 •     Personlig egnethet med vekt på gode samarbeidsevner, beslutningsdyktighet og evne til å motivere selvstendige og kvalifiserte medarbeidere
 •     Evne til å håndtere og finne gode løsninger på løpende saker, uten å tape det større bildet av syne
 •     Evne til strategisk planlegging i kombinasjon med stor gjennomføringsevne
 •     Erfaring fra liknende arbeid, gjerne innen forskning og utvikling i prosjektbaserte organisasjoner.
 •     Erfaring både fra privat virksomhet og offentlig forvaltning er en fordel.

Vi tilbyr

 •     Utfordrende lederoppgaver i et spennende arbeidsmiljø
 •     Fleksibel arbeidstid
 •     Medlemskap i Statens pensjonskasse

Stillingen er plassert i stillingskode 1058 (administrasjonssjef) og lønnes etter Statens lønnsregulativ kr. 695 500 – 802 600) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønnen trekkes det 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrer­bakgrunn. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til direktør Ulf Sverdrup, tlf. 22 99 40 00 eller e-post Ulf.sverdrup@nupi.no

Søknad med CV sendes elektronisk innen 25.september 2018. Vennligst send din søknad via Jobb Norge ved å klikke «søk stillingen» der.