UTLYSNING: Forskningsadministrativ rådgiver/seniorrådgiver

Publisert: 26. juni 2020

NUPI har ledig en stilling som rådgiver/seniorrådgiver for snarlig tiltredelse. Den som ansettes skal bidra med administrativ støtte, særlig til prosjekter i tilknytning til Senter for energiforskning og Forskningsgruppen for Russland, Asia og internasjonal handel.

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Forskningsadministrativ eller annen relevant administrativ erfaring
 • Kjennskap til systemer for prosjektfinansiering i NFR/UD/EU eller lignende
 • God skriftlig formuleringsevne på engelsk og norsk
 • Kjennskap til Excel og enkel budsjettering/regnskap
 • Høyt presisjonsnivå og sans for detaljer
 • Ryddighet og struktur
 • Evne til å sette seg inn i nye ting
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner

Stillingsbeskrivelse

 • Ettårig stilling.
 • Involvering i mange forskjellige prosjekter med nedslagsfelt i ulike deler av verden. Mange av prosjektene vil omhandle internasjonale spørsmål relatert til energi og klimapolitikk.
 • Variert forskningsadministrativt arbeid med korrespondanse med norske forskningsfinansierende institusjoner, internasjonale partnerinstitusjoner, kontrakter, budsjettering/regnskap/rapportering fra forskningsprosjekter. Også mulighet for noe arbeid med sosiale medier og innhenting/behandling av forskningsdata.

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid og ferieavvikling.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver. Lønn etter kvalifikasjoner.

Søknad

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av kvalifikasjoner og motivasjon for hvorfor du ønsker å søke denne stillingen
 • CV
 • Relevante vitnemål og karakterutskrifter
 • Søknadsfrist fredag 1. aug. 2020

Vennligst send din søknad via Jobb Norge ved å klikke «søk stillingen» på denne siden.

Spørsmål kan rettes til Indra Øverland på e-post ino@nupi.no eller tlf. 90126516 eller Elin Demiraslan på e-post eo@nupi.no eller tlf. 91594734.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrer­bakgrunn. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) er et ledende miljø innen forskning og informasjon om internasjonale politiske og økonomiske spørsmål, og om forhold av særlig interesse for norsk utenrikspolitikk. Instituttet er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og sysselsetter i overkant av 60 årsverk. Vi holder til midt i Oslo sentrum.