UTLØPT: Masterstudent til prosjekt om utenlandsk eierskap og direkte investeringer

Publisert: 19. mars 2020

Vi søker en masterstudent i samfunnsøkonomi eller annen samsfunnsviter til 20 prosent stilling. 

Studenten vil være tilknyttet forskningsprosjektet Consequences of Investments for National Security (COINS). Vedkommende vil jobbe med å analysere den økonomiske betydningen av slike investeringer, med vekt på å sammenligne FDI fra ulike typer opprinnelsesland som Russland, Kina, Gulfstatene og tradisjonelle vestlige opprinnelsesland.

Mer informasjon om COINS-prosjektet finner du her.

Kandidaten som blir valgt ut får lønn i 5-6 måneder (avhengig av oppstartstidspunkt) tilsvarende 20 prosent av en full stilling for 1019 Vitenskapelig assistent (kr 6040,- pr måned). Studenten får en kontorplass på NUPI og forventes å delta fullt ut i instituttets faglige og sosiale fellesskap samt å ut utføre arbeidsoppgaver tilsvarende en 20 % stilling. Det vil tilrettelegges slik at dette arbeidet ikke går ut over arbeidet med masteroppgaven. Studenten vil ha en faglig mentor på instituttet og vil være en del av forskningsgruppen Russland, Asia og internasjonal handel og Senter for internasjonal økonomi og handel.

Vi søker en student i samfunnsøkonomi eller med annen samfunnsvitenskapelig bakgrunn og god kompetanse i kvantitativ metode. Kriterier for utvelgelse vil være fagsammensetning, karakterer, prosjektskisse og personlig egnethet. I tillegg vil vi vurdere evnen til å oppspore kilder og samle inn data.

For nærmere opplysninger – ta kontakt med Hege Medin, (e-post hege.medin@nupi.no)  eller HR-rådgiver Elin O. Demiraslan (e-post eo@nupi.no).

Vennligst send din søknad via Jobb Norge ved å klikke «søk stillingen» på denne siden. Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev med en kort prosjektskisse (maks. 2 sider)
  • CV og oversikt over fagsammensetning og karakterer
  • Relevante vitnemål og karakterutskrifter

Søknadsfrist: 31. mai 2020
Tiltredelse: Fortrinnsvis mellom 1. august 2020 og 1. januar 2021 – etter nærmere avtale.

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] er et ledende miljø innen forskning og infor­masjon om internasjonale politiske og økonomiske spørsmål, og om forhold av særlig interesse for norsk utenrikspolitikk. NUPI har også et særlig formidlings­ansvar til offentligheten om internasjonale forhold. Instituttet er et forvaltnings­organ underlagt Kunnskapsdepartementet og teller i overkant av 60 årsverk. Vi holder til midt i Oslo sentrum.

Kontaktpersoner