Foto: Wadi Lissa/Unsplash

Studentengasjementer – skrive masteroppgaver

Publisert: 18. sep. 2018

Skal du skrive masteroppgave om temaer som er interessante for NUPIs forskningsområder? Da vil vi komme i kontakt med deg!

NUPI ønsker å komme i kontakt med studenter som skal skrive masteroppgave om temaer som er interessante for NUPIs forskningsområder.

NUPI er organisert i følgende forskningsgrupper:

Alle NUPIs fagområder kan være aktuelle. For mer informasjon se NUPIs hjemmeside.

De kandidatene som blir valgt ut får lønn i fem måneder tilsvarende 20 prosent av en full stilling for 1019 Vitenskapelig assistent (kr 5960,- pr måned). Kandidatene får også en kontorplass på NUPI og forventes å delta fullt ut i instituttets faglige og sosiale fellesskap. Studentene vil ha en faglig mentor på instituttet og vi forventer at den godkjente masteroppgaven kan publiseres som en NUPI-rapport.

Statsvitenskapelige fag er den dominerende disiplinen ved NUPI, men vi er også interessert i kandi­dater fra samfunnsøkonomi og andre relevante disipliner. Kriterier for utvelgelse vil være fagsammensetning, karakterer og den foreslåtte prosjektskissen. I tillegg vil vi vurdere evnen til å oppspore kilder og samle inn data, samt språkferdigheter.

  • «Det har vært både spennende og utrolig lærerikt!» Les om hvordan Henriette Ullavik Erstad hadde det som masterstudent på NUPI i vår her.

For nærmere opplysninger – ta kontakt med gruppeleder Karsten Friis (e-post kf@nupi.no) eller HR-rådgiver Elin O. Demiraslan, (tlf 915 94 734, e-post eo@nupi.no).

Vennligst send din søknad via Jobb Norge ved å klikke «søk stillingen» på denne siden. Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev med en kort prosjektskisse (maks. 1-2 sider)
  • CV og oversikt over fagsammensetning og karakterer
  • Relevante vitnemål og karakterutskrifter

Søknadsfrist: 22. oktober 2018
Tiltredelse: Fortrinnsvis mellom 1. november 2018 og 1. januar 2019 – etter nærmere avtale.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.