Studentengasjementer: Skrive masteroppgaver

Publisert: 2. sep. 2016

NUPI ønsker å komme i kontakt med studenter som skal skrive masteroppgave om temaer som er interessante for NUPIs forskningsområder.

NUPI er organisert i følgende forskningsgrupper:

  • Internasjonal økonomi
  • Sikkerhet og forsvar
  • Russland, Eurasia og Arktis
  • Fred og konflikt
  • Fremvoksende stormakter og global utvikling
  • Utenrikspolitikk og diplomati

Alle NUPIs fagområder kan være aktuelle.

De kandidatene som blir valgt ut får lønn i fem måneder tilsvarende 20 prosent av en full stilling for 1019 Vitenskapelig assistent (lønnstrinn 35 - kr 5855,- pr måned). Kandidatene får også en kontorplass på NUPI og forventes å delta fullt ut i instituttets faglige og sosiale fellesskap. Studentene vil ha en faglig mentor på instituttet og vi forventer at den godkjente masteroppgaven kan publiseres som en NUPI-rapport.

Statsvitenskapelige fag er den dominerende disiplinen ved NUPI, men vi er også interessert i kandi­dater fra samfunnsøkonomi og andre relevante disipliner. Kriterier for utvelgelse vil være fagsammensetning, karakterer og den foreslåtte prosjektskissen. I tillegg vil vi vurdere evnen til å oppspore kilder og samle inn data, samt språkferdigheter.

For nærmere opplysninger – ta kontakt med gruppeleder Benjamin de Carvalho, (e-post bdc@nupi.no)  eller HR-rådgiver Elin O. Demiraslan, (tlf 915 94 734, e-post eo@nupi.no).

Vennligst send din søknad via Jobb Norge ved å klikke «søk stillingen».

Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev med en kort prosjektskisse (1-2 sider)
  • CV og oversikt over fagsammensetning og karakterer
  • Relevante vitnemål og karakterutskrifter

Søknadsfrist: 15. september 2016
Tiltredelse: mellom 1. oktober 2016 og 1. januar 2017 – etter nærmere avtale.