Foto: NTB Scanpix

Seniorforsker: Kina/Øst-Asia

Publisert: 6. mars 2018

Vi søker en seniorforsker som kan være med på satsningen vår på Øst-Asia.

NUPI ønsker å styrke sin forskning på Øst-Asia, herunder særlig Kinas rolle i verden. I den forbindelse søker vi etter en seniorforsker som kan være kjernen i en slik satsning. Den vi søker har gode analytiske evner, god muntlig fremstillings- og formidlingsevne, og erfaring med både grunnforskning og policy-orientert forskning. Videre må søkeren være i stand til å skaffe og lede større prosjekter. Ønsket oppstartdato vil være august 2018.

Kvalifikasjoner

 • Avlagt doktorgrad innen et relevant fagområde
 • Relevante internasjonale fagfellevurderte publiseringer
 • Erfaring med grunnforskning så vel som policy-rettet forskning
 • Erfaring med prosjektakkvisisjon
 • Evne til å formidle forskningsfunn populærvitenskapelig og overfor brukergrupper
 • Beherske norsk (evt. annet nordisk språk) og engelsk, samt evner til å ta i bruk kinesisk kildemateriale.

Vi tilbyr

 • Godt faglig miljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Seniorforskere med avlagt doktorgrad innplasseres i lønnskode 1109 Forsker. Gjeldende regelverk for vurdering av ansiennitet og lønnstrinn legges til grunn.
 • Fast stilling.

Søknad

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev (maks 2 sider)
 • CV, inkludert liste over publikasjoner
 • Bekreftelse fra avlagt doktorgrad

Søkere som er valgt ut i første runde blir bedt om å sende inn opp til 5 faglige arbeider som vurderes av en vitenskapelig komite. De aktuelle søkere blir da invitert på intervju og skal oppgi inntil tre referansepersoner (minst en akademisk, og minst en fra en tidligere arbeidsgiver).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrer­bakgrunn. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Ved behov for nærmere informasjon, ta kontakt med Helge Blakkisrud (hb@nupi.no; + 47 909 80 284).

Søknad sendes elektronisk, innen 8. april 2018. Vennligst send din søknad via Jobb Norge ved å klikke «søk stillingen» på denne siden.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] er et ledende miljø innen forskning og informasjon om internasjonale politiske og økonomiske spørsmål, og om forhold av særlig interesse for norsk utenrikspolitikk. NUPI har også et særlig formidlingsansvar til offentligheten om internasjonale forhold. Instituttet er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og sysselsetter i overkant av 60 årsverk. Vi holder til midt i Oslo sentrum.