Rådgiver forskningsadministrasjon

Publisert: 26. mars 2019

NUPI har ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver for snarlig tiltredelse. Den som ansettes skal bidra til å videreutvikle NUPIs forskningsadministrative enhet og støtte opp om de administrative prosessene rundt forskningen på en god og effektiv måte.

Arbeidsoppgaver:

 • Være pådriver for utvikling av nye prosjektforslag, samt yte faglig og administrativ støtte til søknadsarbeidet, både mot nasjonale og internasjonale finansieringskilder
 • Overvåke utlysninger av forskningsmidler og anbudsoppdrag, og koordinere søknadsprosesser
 • Yte forskningsadministrativ støtte til NUPIs faglige medarbeidere, herunder bistand ved gjennomføring og rapportering av prosjekter
 • Delta i kontaktnett og kommunikasjon med ulike finansieringskilder, samarbeidspartnere og kompetansemiljøer
 • Håndtere konsortieavtaler og oppdragskontrakter med samarbeidspartnere og underleverandører, og videreutvikle arbeidet med kontraktsmaler og tilpasning av disse
 • Kvalitetssikre den administrative rapporteringen til oppdragsgiverne, samt produsere statistikk og annet materiale til støtte for den forskningsfaglige ledelsen

Kvalifikasjonskrav:

 • Høyere utdanning
 • Erfaring med arbeid i tilknytning til forskning
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid og institusjoner, gjerne inkludert innføring/oppsett og håndtering av prosjektstyringsverktøy
 • Erfaring med prosjektadministrasjon
 • Erfaring med Forskningsrådets programmer
 • Erfaring med EUs rammeprogram
 • Erfaring fra myndighetskontakt nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring med prosjektbudsjettering og gode ferdigheter i excel
 • Forståelse for forretningsjus og kontraktsrett
 • Initiativ, selvstendighet, besluttsomhet, gjennomføringsevne og evne til å samarbeide med sterke fagpersoner
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne, både på norsk og engelsk

Vi tilbyr:

Stillingen innebærer selvstendige og varierte arbeidsoppgaver i et spennende og internasjonalt arbeidsmiljø. Stillingen vil bli innplassert i statens
lønnssystem, enten 1364 Seniorrådgiver eller 1434 Rådgiver, basert på en samlet vurdering av utdanning og erfaring. Medlemskap i Statens Pensjonskasse inngår i arbeidsavtalen.

Spørsmål om stillingen:

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til administrasjonssjef Silje Nordby Skøien (tlf 970 64 907 / epost:
Silje.Skoien@nupi.no ).

Søknad sendes elektronisk, innen 24.april 2019. Vennligst send din søknad via Jobbnorge ved å klikke «søk stillingen» på denne siden.

Generelt

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke,
uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for
personer med nedsatt funksjonsevne.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] er et ledende miljø innen forskning og informasjon om internasjonale politiske og økonomiske spørsmål, og om forhold av særlig interesse for norsk utenrikspolitikk. NUPI har også et særlig formidlingsansvar til offentligheten om internasjonale forhold. Instituttet er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og sysselsetter i overkant av 60 årsverk. Vi holder til i attraktive lokaler i Oslo sentrum.