Foto: Blue Coat Photos/Creative Commons/CC BY SA 3.0

PhD-stipendiat, cybersikkerhet og kunnskapsproduksjon

Publisert: 18. okt. 2021

NUPI søker etter en doktorgradskandidat som vil skrive PhD om cybersikkerhet og kunnskapsproduksjon innunder det NFR-finansierte prosjektet CYKNOW. 

Den overordnede tematikken skal være hvorledes kunnskap om cybersikkerhet blir produsert, hvordan disse forståelsene gir opphav til spesifikke oppfatninger om hva cybertrusler og cybersikkerhet er og hvordan dette legger grunnlaget for hvordan cybersikkerhet blir praktisert.

Vi viser til bakgrunnsnotatet for nærmere detaljer:

NFR CYKNOW Bakgrunnsnotat PhD-utlysning.docx (100,7 kB)

Kvalifikasjoner/egenskaper

 • Mastergrad eller tilsvarende i internasjonal politikk, statsvitenskap, sikkerhetsstudier eller liknende fagfelt.
 • Gode karakterer.
 • En gjennomarbeidet prosjektskisse som passer innenfor CYKNOW-prosjektet (se bakgrunnsnotat).
 • Initiativ, selvstendighet, besluttsomhet, gjennomføringsevne og evne til å samarbeide med sterke fagpersoner.
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne, både på engelsk og et nordisk språk.

Ønskelig, men ikke krav:

 • Fagfellevurderte akademiske publikasjoner på relevant fagfelt
 • Kunnskap om metodikk fra vitenskap- og teknologistudier (STS).
 • Rapporter, kronikker eller annet skriftlig arbeide på relevant tematikk
 • Erfaring med foredrag og annen formidling

Vi tilbyr 

 • Et spennende og internasjonalt arbeidsmiljø, med en rekke ulike prosjekt på ulike fagfelt, en rekke spennende seminarer og konferanser. 
 • Kollegial støtte fra en doktorgradsgruppe ledet av Forskningssjefen.
 • Bonussystem for akademiske publikasjoner
 • Moderne kontorlokaler sentralt i Oslo
 • Bibliotek
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Mobiltelefonavtale
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. 1017 Stipendiat, kr. 491 200 pr. år. 

Søknad

Søknader skal inneholde følgende dokumentasjon:

 • En søknad der motivasjon og forskningsinteresse kort redegjøres for (maksimum 1 side på engelsk).
 • Et utkast til et forskningsprosjekt (maksimum 5 sider, inkludert referanser og noter, på engelsk) som inneholder:
  • Problemstilling
  • Forskningsspørsmål
  • Kort diskusjon av relevant litteratur
  • Et forslag til teoretisk og metodologisk tilnærming
  • En foreløpig fremdriftsplan
 • CV
 • Verifiserte kopier av universitetsdiploma, karakterer o.l.
 • Navn og kontaktinfo til minst to referanser (hvorav minst en er akademisk)

Stipendet varer i tre år, med oppstart januar 2022. Kandidaten må søke opptak på PhD-program ved et universitet og starte i løpet av 2022. Kandidaten vil tilknyttes Forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar. I tillegg til lønn, kan prosjektet dekke noen utgifter knyttet til kurs, feltarbeid, språkvask mv. Skolepenger dekkes ikke av stipendet.

Hovedkriteriene for utvelgelse av kandidat er akademiske resultat, personlig egnethet og den vitenskapelige kvaliteten og relevansen på prosjektskissen. De beste kandidatene vil bli invitert til intervju, og endelig beslutning blir fattet på bakgrunn av både skriftlig materiale og intervjuet. 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til seniorforsker Karsten Friis: kf@nupi.no. 

Søknad sendes elektronisk, innen 19. november 2021. Vennligst send din søknad via Jobb Norge ved å klikke «søk stillingen» på denne siden

Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] er et ledende kompetansemiljø for forskning om internasjonal politikk og økonomi. Vi har også et særlig formidlingsansvar innen disse områdene. Vi etterstreber kvalitet, relevans og troverdighet i alt vi gjør. NUPI er i spennende utvikling og har i dag i overkant av 65 årsverk. Instituttet eies av Kunnskapsdepartementet. Vår finansiering kommer fra ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner, som Norges forskningsråd og EU, samt offentlige og private virksomheter. Vi holder til i attraktive lokaler i Oslo sentrum.

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Kvinner oppfordres til å søke. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktperson

 • Karsten Friis

  Seniorforsker, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar