Avel Chuklanov/Unsplash

NUPI søker masterstudenter

Publisert: 22. aug. 2019

Vil du skrive masteroppgave ved NUPI? Vi søker seks studenter, som skal skrive masteroppgave om temaer som er interessante for NUPIs forskningsområder.

NUPI er organisert i følgende forskningsgrupper:

Alle NUPIs fagområder kan være aktuelle. I utgangspunktet ønsker vi å rekruttere én student per gruppe.
I tillegg er vi på jakt etter to studenter til prosjektet Norsk utviklingspolitikk i en tid med klimaendringer og geopolitisk spenning.

Kvalifikasjonskrav

  • Vi søker kandidater med relevant faglig bakgrunn fra samfunnsfag, juss eller humaniora. Kriterier for utvelgelse vil være fagsammensetning, karakterer og den foreslåtte prosjektskissen. I tillegg vil vi vurdere evnen til å oppspore kilder og samle inn data, samt språkferdigheter.
  • De kandidatene som blir valgt ut får lønn i 5-6 måneder (avhengig av oppstartstidspunkt) tilsvarende 20 prosent av en full stilling for 1019 Vitenskapelig assistent (kr 6040,- pr måned). Kandidatene får også en kontorplass på NUPI og forventes å delta fullt ut i instituttets faglige og sosiale fellesskap. Studentene vil ha en faglig mentor på instituttet.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde:

  • Søknadsbrev med en kort prosjektskisse (maks. 2 sider)
  • CV og oversikt over fagsammensetning og karakterer
  • Relevante vitnemål og karakterutskrifter

Søknadsfrist: 15. september 2019
Tiltredelse: Fortrinnsvis mellom 15. oktober 2019 og 1. januar 2020 – etter nærmere avtale.

For nærmere opplysninger, ta kontakt med:

Vennligst send din søknad via Jobb Norge.

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.