Foto: Wadi Lissa/Unsplash

Masterstudenter

Publisert: 15. okt. 2021

NUPI ønsker å rekruttere studenter som skal skrive masteroppgave om temaer som er relevante for NUPIs forskningsområder.

Vi oppfordrer spesielt til søknader fra studenter som tenker å skrive om ett av følgende tema:

 • FN og Sikkerhetsrådet (gjerne i lys av småstaters rolle; fredsoperasjoner; digitalisering og teknologi; klima; osv.)
 • Internasjonal klimapolitikk
 • Global orden, diplomati og norsk utenrikspolitikk
 • Russland, Kina og andre asiatiske stormakter, og deres rolle regionalt og globalt
 • Skatt og sårbare stater
 • Internasjonal handel og sanksjonsregimer (med vekt på samfunnsøkonomi)  
 • Fred- og konfliktstudier - og rollen til media/ny teknologi, religion, mm.
 • Bistands- og utviklingspolitikk, inkludert private aktørers rolle i utviklingsarbeid

Tematikk knyttet til andre av NUPIs forskningsfelt kan også være aktuelt. I utgangspunktet ønsker vi å rekruttere minst tre studenter. 

Vi søker

Vi søker kandidater med relevant faglig bakgrunn fra samfunnsfag, juss eller humaniora. Kriterier for utvelgelse vil være fagsammensetning, karakterer og den foreslåtte prosjektskissen. I tillegg vil vi vurdere evnen til å oppspore kilder og samle inn data, samt språkferdigheter.

Vi tilbyr

De kandidatene som blir valgt ut får lønn i 5-6 måneder (avhengig av oppstartstidspunkt) tilsvarende 20 prosent av en full stilling for 1019 Vitenskapelig assistent (kr 6220,- pr måned). Kandidatene får tilgang til en kontorplass på NUPI og forventes å delta i instituttets faglige og sosiale fellesskap. Studentene vil ha en faglig mentor på instituttet.

Les også: Lurer du på hvordan det er å være masterstudent på NUPI? Henriette forteller her.

Spørsmål om stillingen

For nærmere opplysninger – ta kontakt med gruppeleder Kristin Fjæstad, (e-post kfj@nupi.no) eller HR-rådgiver Elin O. Demiraslan (e-post eo@nupi.no).

https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/213698/masterstudent

Vennligst send din søknad via Jobb Norge ved å klikke «søk stillingen». 

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med en kort prosjektskisse (maks. 2 sider)
 • CV
 • Relevante vitnemål og karakterutskrifter

Søknadsfrist: 5. november 2021

 

Vi har som mål at vår arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] er et ledende kompetansemiljø for forskning om internasjonal politikk og økonomi. Vi har også et særlig formidlingsansvar innen disse områdene. Vi etterstreber kvalitet, relevans og troverdighet i alt vi gjør. NUPI er i spennende utvikling og har i dag i overkant av 65 årsverk. Instituttet eies av Kunnskapsdepartementet. Vår finansiering kommer fra ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner, som Norges forskningsråd og EU, samt offentlige og private virksomheter. Vi holder til i attraktive lokaler i Oslo sentrum.Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] er et ledende kompetansemiljø for forskning om internasjonal politikk og økonomi. Vi har også et særlig formidlingsansvar innen disse områdene. Vi etterstreber kvalitet, relevans og troverdighet i alt vi gjør. NUPI er i spennende utvikling og har i dag i overkant av 65 årsverk. Instituttet eies av Kunnskapsdepartementet. Vår finansiering kommer fra ulike nasjonale og internasjonale organisasjoner, som Norges forskningsråd og EU, samt offentlige og private virksomheter. Vi holder til i attraktive lokaler i Oslo sentrum.

Kontaktperson