Photograph: Hedvig Antoinette Halgunset/Norwegian Armed Forces

Ledig stilling: Seniorforsker, sikkerhets- og forsvarspolitikk

Publisert: 18. des. 2019

Vi søker erfaren forsker som kan styrke vår forskning på sikkerhets- og forsvarspolitikk i nordområdene, Norden og Nord-Atlanteren. 

NUPI ønsker å styrke sin forskning på sikkerhets- og forsvarspolitikk i nordområdene, Norden og Nord-Atlanteren. Vi søker derfor en erfaren forsker som har jobbet med problemstillinger knyttet til Arktis og Nordområdene, NATO, transatlantiske relasjoner, norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk, o.l. Kjennskap til eller interesse for ny teknologi og dens betydning for sikkerhet og forsvar, er også relevant. Hovedfokuset vil være på vestlige sikkerhetsutfordringer og prosesser, men en viss kjennskap til russisk militær kapasitet og Nordflåten er en fordel.

Kandidaten vil inngå i Forskergruppen for sikkerhet og forsvar på NUPI. Gitt NUPIs finansieringsmodell vil kandidaten vil måtte påberegne å bruke tid på prosjektutvikling og prosjektakkvisisjon.

Den vi søker har gode analytiske evner, god muntlig fremstillings- og formidlingsevne, og erfaring med både teorifundert forskning og policy-orientert forskning. Videre må søkeren være i stand til å skaffe og lede større prosjekter.

Kvalifikasjonskrav

 • Avlagt doktorgrad innen statsvitenskap eller relevante fagområder
 • Relevante fagfellevurderte publiseringer
 • Interesse for policy-rettet forskning
 • Erfaring med prosjektutvikling, -akkvisisjon og -ledelse.
 • Evne til å formidle forskningsfunn og overfor ulike brukergrupper
 • Beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig, på høyt nivå

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Godt faglig miljø
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Bonussystem for akademiske publikasjoner
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Seniorforskere med avlagt doktorgrad innplasseres i lønnskode 1109 Forsker. Gjeldende regelverk for vurdering av ansiennitet og lønnstrinn legges til grunn.
 • Stillingen er fast.

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev (maks 1 side)
 • CV, inkludert liste over publikasjoner (maks 5 sider)
 • Bekreftelse fra avlagt doktorgrad

Søkere som er valgt ut i første runde blir bedt om å sende inn opp til 5 faglige arbeider som vurderes av en vitenskapelige komite. De aktuelle søkere blir da invitert på intervju og skal oppgi inntil tre referansepersoner (minst en akademisk, og minst en fra en tidligere arbeidsgiver).

Ved behov for nærmere informasjon, ta kontakt med Karsten Friis (kf@nupi.no; + 47 95293416).

Søknad sendes elektronisk innen 31.12.2019. Vennligst send din søknad via Jobb Norge.

Vi har som mål at arbeidsstyrken i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen, og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi tilstreber en lik kjønnsfordeling blant våre ansatte og oppfordrer kvinner til å søke.

Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) er et ledende miljø innen forskning og informasjon om internasjonale politiske og økonomiske spørsmål, og om forhold av særlig interesse for norsk utenrikspolitikk. NUPI har også et særlig formidlingsansvar til offentligheten om internasjonale forhold. Instituttet er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og sysselsetter i overkant av 60 årsverk. Vi holder til midt i Oslo sentrum.

Kontakt

 • Karsten Friis

  Seniorforsker, leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar