Lærling kontor- og administrasjonsfaget

Publisert: 21. jan. 2016

NUPI skal ta inn en lærling i kontor- og administrasjonsfaget med oppstart høsten 2016.

Hva vi trenger
Vi søker deg som er interessert i kontor- og administrasjonsfaget, og som liker å jobbe med varierte oppgaver innenfor personal, økonomi, arkiv og kundebehandling. Du har lyst til å lære mer, er en som tar ansvar og du er god til å samarbeide med andre.
Du har fullført og bestått VG1 og VG2 i kontor- og administrasjonsfaget. Du må kunne skrive og snakke godt norsk. NUPI er en arbeidsplass med folk fra mange steder i verden, så det er en fordel om du også er god i engelsk.
Hva du skal gjøre
Som lærling i vil du være med på det daglige arbeidet i administrasjonen på NUPI. Her vil du få kjennskap til arkiv, budsjett og regnskap, forskningsformidling, gjennomføring av arrangementer og oppgaver innenfor personalområdet.
Hva vi tilbyr
Som lærling på NUPI får du et bredt innblikk i arbeidsrutiner, verktøy og praktisk organisering av arbeidet innenfor dette fagområdet. Hvis du har lyst og står på, vil du også få ansvar for egne oppgaver og områder. Du får en instruktør/fagansvarlig som vil legge til rette for at du skal få lærerike arbeidsdager i et godt arbeidsmiljø.
NUPI er knyttet til OK-stat, som tilbyr deltakelse i et lærlingenettverk se www.okstat.no
Lønna følger særavtalen om lønns- og arbeidsvilkår for lærlinger i staten.
Hvordan du søker
Vi mottar gjerne en søknad fra deg ved at du fyller ut det elektroniske søknadsskjemaet som du kommer til ved å klikke «søk stillingen» på denne siden. Skriv litt om deg selv og hvorfor du ønsker en læreplass hos oss. Oppgi hvilken skole og linje du går på, og tidli-gere utdanning og arbeidserfaring dersom du har det. Husk også å laste opp karakterutskrifter, vitnemål og relevante attester. Vi vil gjerne at du søker så raskt som mulig og siste frist for å søke er 21. februar.
Hvis du lurer på noe
Har du spørsmål om jobben eller NUPI kan du kontakte HR-rådgiver, Katrine Nilsen, kani@nupi.no.