Kommunikasjonsrådgiver - digital kommunikasjon

Publisert: 28. sep. 2016

Vi søker en dyktig medarbeider som brenner for kommunikasjon.

Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] er et ledende miljø innen forskning og informasjon om internasjonale politiske og økonomiske spørsmål, og om forhold av særlig interesse for norsk utenrikspolitikk. NUPI har også et særlig formidlingsansvar til offentligheten om internasjonale forhold. Instituttet er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og sysselsetter i overkant av 60 årsverk. Vi holder til midt i Oslo sentrum.

NUPI søker en dyktig medarbeider som brenner for kommunikasjon. Du har både evnen til å skape begivenheter og bringe folk sammen, og å nå ut til målgruppene våre i digitale medier. Du kan foredle tekst, bilder, grafikk, lyd og video for å skape engasjement, forståelse og oppmerksomhet, og du har interesse og talent for å løse tekniske utfordringer. Du vil ha hovedansvaret for NUPIs nettsted og sosiale medier, vår audiovisuelle produksjon, samt NUPIs viktige arrangementsvirksomhet.

Du er initiativrik, kreativ og kan produsere innhold med høy kvalitet som skaper enga­sjement. Du har teft for gode formuleringer, kan formidle et budskap til ulike målgrup­per, og du har interesse og forståelse for internasjonale forhold og forskning.

Stillingen inngår i NUPIs kommunikasjonsavdeling, som har ansvar for forsknings­formidling og profilering, arrangementer, publisering, web, bibliotek og skolerettet virksomhet.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedansvar for arrangementsvirksomheten, fra mindre seminarer til store konferanser, inkludert foredling og formidling av informasjon, teknisk gjennomføring, og delegering av støtteoppgaver. Dette innebærer også hovedansvar for gjennomføring av NUPIs flaggskipkonferanser.
 • Ansvar for vedlikehold og videreutvikling av NUPIs web i samarbeid med vår eksterne webutviklingspartner.
 • Innholdsproduksjon og videreforedling av innhold i ulike formater. Dette omfatter bl.a. å produsere, redigere, designe, organisere og gjøre digitalt innhold som tekst, bilde, infographics, lyd og video tilgjengelig på kanaler som web, Youtube, Twitter, Facebook, LinkedIn, Flickr.
 • Skape spredning av saker gjennom våre kanaler, bl.a. gjennom målrettet bruk av statistikk og måleverktøy, øke antall følgere og treffe rette målgrupper.
 • Identifisere, involvere og inspirere personer i NUPIs målgrupper for å skape deltakelse i kommunikasjonsprosessen og sikre høy kvalitet på det vi produserer.
 • Utvikle, planlegge og gjennomføre kommunikasjonsstrategier i sosiale medier.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper

 • Interesse og kjennskap til det utenrikspolitiske feltet og forskning om internasjonale forhold er en fordel
 • Det er ønskelig med høyere utdanning innen kommunikasjon og/eller markedsføring, men relevant erfaring kan kompensere for utdanning.
 • Du har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Du har svært god forståelse og talent for digital kommunikasjon. Du vet å utforme budskap i tekst, bilde, og video, og kan utnytte de tekniske mulighetene i digitale medier.
 • Erfaring fra lignende arbeid er en fordel, f.eks.: Digitalt kommunikasjonsarbeid, markedsføring, informasjonsarbeid.
 • Du har mer enn grunnleggende kunnskap i ulike CMSer, verktøy for lyd- og videoredigering og verktøy som InDesign og Photoshop, og du er interessert i å lære og mestre slike verktøy.
 • Du har teft for grafisk formgivning og design og kan bruke grafiske eller billedlige uttrykk for å formidle informasjon.
 • Du kan arbeide selvstendig, men er også fleksibel og har evnen til å skape gode relasjoner med alle du skal jobbe med, internt som eksternt.
 • Du er strukturert og har evnen til å gjennomføre større prosjekter

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver som spenner fra teknisk problemløsning til praktisk gjennomføring av tiltak og arrangementer og strategisk kommunikasjon.
 • Et kunnskapsorientert miljø med motivasjon for forskningsformidling
 • Et trivelig arbeidsmiljø med gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid

Stillingen er plassert i lønnskode 1408 Førstekonsulent eller 1434 Rådgiver. Lønn etter kvalifikasjoner. Stillingen er et engasjement på ett år, med mulighet for fast stilling.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med kommunikasjonssjef Åsmund Weltzien, tlf: 970 91 166.

Søknad sendes elektronisk via «Søk stillingen» på Jobb Norges nettsider. Søknaden skal inneholde søknadsbrev, CV, og relevante vitnemål og karakterutskrifter.

Søknadsfrist: Søknadsfristen har blitt utvidet til 31. oktober 2016.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Kvinner og personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne.