Tildelingsbrev

Publisert: 4. jan. 2016

NUPI bevilges årlig midler fra Kunnskapsdepartementet over statsbudsjettets kap. 287, post 53 og 57. Detaljene omkring hva som bevilges, virksomhetsmål, styringsparametre og resultatkrav blir beskrevet i årlige tildelingsbrev. Tildelingsbrev og oversendelsesbrev publiseres på denne siden.