Årsrapporter

Publisert: 18. mars 2015

NUPIs årsrapporter gir en detaljert oversikt over aktiviteter, drift og finansiering av instituttet for hvert kalenderår. Rapportene følger malverk og rapporteringskrav satt av Kunnskapsdepartementet.