Photos: Official site of the Prime Minister of Thailand/Creative Commons/CC BY 2.0 and Claude Truong NgocC/reative Commons/CC BY SA 3.0

PARTILEDERE: President Thein Sein stiller til valg for å fortsette som Myanmars president. Aung San Suu Kyi har ytret ønske om å bli landets neste president, men det vil forutsette endringer i landets grunnlov. 25. juni i år stemte nasjonalforsamlingen mot åde fleste grunnlovsendringene som kunne gjort det mulig for henne å bli president.

Valg i Myanmar - hva står på spill?

Publisert: 27. okt. 2015

Valget i Myanmar 8. november finner sted parallellt med tre store politiske endringer. Se NUPI-forskers Marc Lanteignes forelesning om temaet her.

Myanmar avholder valg 8. november 2015. Dette valget vil antakelig bli det mest ettergåtte i landets historie, og vil finne sted parallelt med tre viktige politiske endringer i landet.

90 partier

For det første har valgprosessen i seg selv har blitt endret til å bli svært inkluderende, med over 90 partier registrert.

På listen står det regjerende Det forente solidaritets- og utviklingspartiet (USDP), og det største opposisjonspartiet, Nasjonalligaen for demokrati (NLD). Aung San Suu Kyi er den ikoniske lederen for NLD, som boikottet valget i 2010. NLD lovte likevel å stille i år.

For det andre finner valget sted midt under den pågående og sårbare fredsprosessen i landet. I tillegg er det pågående ustabile forhold i regioner med etniske minoriteter.

Sterkere internasjonale bånd

Disse politiske omstillingene skjer på samme tid som Myanmar utvider sine utenrikspolitiske og økonomiske relasjoner, både med Øst-Asia, Europa og USA. 

Spørsmålet er derfor om valget og Myanmars neste regjering kan takle presset fra alle disse frontene.

Se seniorforsker Marc Lanteigne om valget her:

Prosjekter