Bildet viser Ulf Sverdrup Foto: Christopher Olssøn

SAMFUNNSOPPDRAG: - Etterspørselen og behovet for kunnskap, gode analyser og forskning om internasjonal politikk og internasjonale forhold er derfor økende. Det er NUPIs samfunnsoppdrag å bidra til å dekke dette behovet, sier NUPI-direktør Ulf Sverdrup.

Ulf Sverdrup fortsetter som direktør på NUPI

Publisert: 3. apr. 2017

Ulf Sverdrup fortsetter som direktør på NUPI etter ønske fra NUPIs styre.

- Jeg og NUPIs styre er meget glade for å kunne meddele at Ulf Sverdrup har takket ja til et nytt åremål på NUPI. NUPI har hatt en meget god utvikling under Ulfs ledelse og vi ser frem til at dette vil fortsette, sier NUPIs styreleder Kate Hansen Bundt.

Det nye åremålet varer i seks år fra 1.1.2018.

De siste årene har NUPI hatt en god utvikling. Økonomien og driften er sunn, og NUPIs forskere oppnår gode resultater. Instituttet er blant de som publiserer mest i Norge, og suksessraten i konkurransen om finansiering fra Forskningsrådet, EU, Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og andre er høy. NUPI har høy nasjonal og internasjonal synlighet, og Forskningsrådets nylige evaluering fremhevet også at NUPI er en sterk og viktig institusjon.

- Vi er opptatt av at NUPI skal være faglig sterk, men samtidig at forskningen skal være synlig, relevant og ha samfunnsmessige effekter. Dette er noe Ulf kan bidra til, sier Bundt.

- Et privilegium

Stillingen som direktør for NUPI for perioden 2018 til 2024 ble offentlig utlyst ved begynnelsen av året. Sverdrup var blant søkerne til jobben.

- Jeg er takknemlig for tilliten fra Styret og ansatte, og er sterkt motivert for en ny periode på NUPI. Det er lange dager, men det er et privilegium å få arbeide med, og i, en sterk kunnskapsorganisasjon. Sammen med en god stab har vi gjennomført en rekke reformer, vi har fått til mye, men forskning står ikke stille, og det kommer stadig nye utfordringer, sier Sverdrup.

- Når vi ser rundt oss, ser vi at Norges omgivelser er preget av store endringer og av økt geopolitisk risiko som påvirker politikk, marked og samfunn. Etterspørselen og behovet for kunnskap, gode analyser og forskning om internasjonal politikk og internasjonale forhold er derfor økende. Det er NUPIs samfunnsoppdrag å bidra til å dekke dette behovet.

- Må stadig strekke oss

- For å lykkes må vi fortsette å tiltrekke oss gode talenter, skape sterke miljøer og forskningsgrupper, og ha gode internasjonale nettverk. Vi må stadig strekke oss for å bli bedre. NUPI må hente omtrent 80 prosent av inntektene gjennom prosjektinngang. Vi må derfor også ha tilstrekkelig fleksibilitet og evne til å møte krav fra ulike finansieringskilder og oppdragsgivere, sier Sverdrup

- NUPIs faglige kompetanse og evne til å vinne i konkurranse med andre vil derfor i stor grad bestemme våre fremtidsutsikter. Men, NUPIs fremtid er i siste instans avhengig av at myndighetene, private og samfunnet i vid forstand fortsetter å investere i kunnskap om internasjonale forhold og norsk utenrikspolitikk. Jeg vil derfor arbeide for at man kan skape et bredere, mer helhetlig, og mer langsiktig finansielt grunnlag for virksomheten.

Sverdrup har vært NUPIs direktør siden 2012. Han har en doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Før han begynte ved NUPI, var han professor ved Handelshøyskolen BI, og professor ved ARENA Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo. Sverdrup står bak en rekke publikasjoner om ulike tema innen internasjonal politikk, med særlig vekt på europeisk politikk, europeisk integrasjon og norsk utenrikspolitikk. Han var også sekretariatsleder for Europautredningen (NOU 2012: 2), som undersøkte virkningene av Norges avtaler med EU.