Bildet viser FN-politi på Haiti UN Photoo/Pasqual Gorritz

SAMARBEIDER LOKALT: Nytt NUPI-notat undersøker effekten av en innovativ tilnærming innen FN-fredsbevaring for bekjempelse av seksuell og kjønnsbasert vold på Haiti. 

Tenker nytt om politiarbeid

Publisert: 8. juli 2016

Et norskledet lag av politieksperter bistår gjennom FNs fredsbevaringsarbeid på Haiti lokalt politi i å bekjempe seksuell og kjønnsbasert vold. Det er en nyskapende og hensiktsmessig tilnærming, ifølge nytt NUPI-notat.

Et ferskt NUPI-notat (working paper) undersøker et norskledet spesialpolititeam (SPT) som siden 2010 har vært utplassert til United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH).  SPTs mål er å bygge opp kapasiteten til å etterforske seksuell og kjønnsbsert vold (SGBV) i politiet på Haiti (HNP).

Ifølge Dr. Marina L. Caparini and Dr. Kari M. Osland, som har skrevet notatet, representrerer SPT en nyskapende tilnærming til utplassering av politifolk i FNs fredsbevarende operasjoner, samt til oppbygging av kapasitet hos lokalt politi i verstlandet.

Et koordinert team av politieksperter som jobber tett med det lokale polititet for å utpeke, utvikle og implementere et konkret prosjekt som har uavhengig finansiering, men som likevel er fastsatt innen FNs politi (UNPOL), er mer hensiktsmessig for å støtte politi og utvikling av lovstyre enn  en tradisjonell tilnærming til fredsbevaring som primært belager seg på på bruk av individuelle politibetjenter (IPOs) for å bygge politikapasitet.

Last ned notatet her:

MINUSTAs Specialized Police Team to Combat Sexual Violence in Haiti.pdf (1,3 MB)