Photograph: Adam Smigielski/Unsplash

Ny forskningsgruppe for klima og energi på NUPI

Publisert: 28. feb. 2022

- Gruppens ambisjon er å være en sterk pådriver for NUPIs forskning på internasjonal klimapolitikk og energispørsmål, sier gruppeleder Indra Øverland. 

Forskningsgruppen for klima og energi ble etablert i januar 2022. Gruppeleder Indra Øverland har allerede ledet NUPIs Senter for energiforskning i en årrekke, og får med seg et lag med både svært erfarne og yngre medarbeidere inn i den nye forskningsgruppen, fra forskere med professorkompetanse til masterstudenter.

På spørsmål om hvorfor instituttet har valgt å etablere en egen klima- og energigruppe, svarer Øverland:

- Klima- og energi blir stadig viktigere for internasjonal politikk. NUPI har oppnådd momentum innenfor disse områdene, og har etablert en ny forskningsgruppe for å bidra til videre fremdrift og ytterligere forsterke innsatsen.

Han peker på en rekke spennende tema innenfor disse feltene i årene som kommer:

- På et overordnet nivå er det store spørsmålet hvordan man skal få land over hele verden til å iverksette de nødvendige tiltakene for å begrense klimaendringene. Dette vil kreve en stor innsats, men teknologien og politikken som må til er i stor grad utviklet allerede. Utfordringen er å mobilisere og skape politisk vilje. På et mer konkret nivå, er EUs grønne giv (Green Deal), og spesielt grensejusteringsmekanismen for karbondioksid (CBAM), aktuelle tema for øyeblikket.

Les også:

Medlemmene av den nye forskningsgruppen har kompetanse innenfor flere ulike områder, men de har jobbet aller mest med geopolitikk knyttet til energitransisjon.

- Det vil si, hvordan skiftet fra fossile energikilder til ren energi kan endre forhold mellom stater og staters makt, forklarer Øverland.

Han legger til:

- Gruppens ambisjon er å være en sterk pådriver i NUPIs klima- og energiforskning. Andre forskningsgrupper ved NUPI vil også arbeide med denne tematikken, og vi vil samarbeide aktivt med dem, så vel som med andre norske og internasjonale institusjoner.

Analyser av gruppens medlemmer de siste månedene: