Foto: Abby Flat-Coat/Creative Commons/CC BY 20

Tax sensitization message in Liberia 

NY BOK: Taxing Africa: Coercion, Reform and Development

Publisert: 9. mai 2018

En ny bok om skattleging i Afrika skrevet av Mick Moore (ICTD), Wilson Prichard (ICTD) and Odd-Helge Fjeldstad (CMI).

Det har lenge vært debatert om Afrikas mangel på vekst best forklares av det globale systemets utnyttelse av kontinentet, eller av svikt internt i det politiske lederskapet. Skattlegging, eller mangel derav, kan også ses i en slik tosidig sammenheng. Noen ser til det globale økonomiske systemet og argumenterer for at det undergraver Afrikas skattemobilisering gjennom bruk av skatteparadis og skatteundragelse begått av flernasjonale selskaper og den rike eliten. Samtidig fremhever andre aktører innlandske barrierer for å oppnå effektiv skattlegging, blant annet korrupsjon og motvilligheten til det politiske lederskapet for å endre systemet.

 Taxing Africa, som er skrevet av ledende internasjonale eksperter, går forbi denne polariserte debatten og argumenterer for at kulturell og politisk endring må komme innad fra de Afrikanske landene. Boken tar for seg ulike tema, fra å takle eliters sammarbeid med internasjonale selskaper til å forbedre lokaldemokratiet, og bruker dette til å diskutere muligheten for et bredere utviklingspotensiale for kontinentet. 

Boken kan du kjøpe her