Forsvarets mediearkiv

LUFTIG: Pilot Morten Hanche var i november den første nordmannen som fløy kampflyet F-35 / Royal Norwegian Air Force Mavar.

F 35 - en statusrapport

Publisert: 24. nov. 2015

Sigurd Neubauer gir en oversikt over utviklingen av Joint Strike Fighter, utfordringer underveis og status i dag i ny policy brief.

Det nye norske kampflyet F-35 Joint Strike Fighter (JSF) er et unikt internasjonalt forsvarssamarbeid der en åtte land får delta i å utvikle det største forsvarsmateriellkjøpet i Pentagons historie.

Sigurd Neubauer gir i denne nyutgitte policy briefen en detaljert oppdatering på utviklingen av JSF, utfordringer underveis, og status på programmet i dag. I tillegg diskuteres bidragene fra de mindre partnerne, slik som Norges Joint Strike Missile.

Publikasjonen er en del en serie fra NUPI som ser på forsvars- og sikkerhetspolitiske utfordringer Norge står overfor, i lys av Forsvarsdepartementets arbeid med en ny langtidsplan for forsvaret frem mot neste vår.