Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Man 21 juni 2021
Tid: 13:15 Sted: Youtube og Facebook Språk: Norsk Ledige plasser: 145

Verden i 2021 har store sikkerhetspolitiske utfordringer med økt rivalisering, splittelse i våre tradisjonelle allianser, og store kriser som må løses. Likevel er ikke alt håpløst.

Denne konferansen retter søkelyset mot mulighetene innenfor sikkerhetspolitikken – i internasjonal politikk og for Norge. Den markerer samtidig åpningen etter pandemien og begynnelsen på en ny tradisjon: En norsk utenrikspolitisk konferanse i NUPIs regi hvert år.

Med oss har vi en rekke forskere fra NUPI som vil belyse viktige utfordringer og viktige muligheter på fire sentrale områder: Den globale orden og multilateralismen under press, Transatlantiske relasjoner, Europa som en maktpol i verden, og Nordområdene, stormaktene og det norske handlingsrommet.

Konferansen avsluttes med en samtale og diskusjon om disse temaene mellom utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og leder for stortingets utenriks- og forsvarskomité og utenrikspolitisk talsperson Anniken Huitfeldt (Ap).

Meld deg på konferansen allerede nå!

  • På grunn av tekniske utfordringer vil ikke alle motta en bekreftelsesmail etter påmelding. Du er allikevel registrert i våre systemer og kan delta på arrangementet.

Program

13.15 Åpning: Ulf Sverdrup, NUPI-direktør

13.30 Norges utfordringer og muligheter

Innlegg fra hovedtalerne

14.30 Diskusjon ledet av Ulf Sverdrup

15.00 Pause

15.15 Debatt om Norges sikkerhetspolitiske muligheter:

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og leder for stortingets utenriks- og forsvarskomité og utenrikspolitisk talsperson Anniken Huitfeldt (Ap). Debattleder: Ulf Sverdrup

16.00 Slutt