Multilateralisme i et nytt lys: Mot et FN og et multilateralt system som er mer demokratisk, regelbasert og inkluderende

Ons 23 sep. 2020
Tid: 14:00 Sted: Webinar Språk: Engelsk Ledige plasser: 100

NUPI og UN75 inviterer til webinar med deltakere fra ulike deler av samfunnet. Sammen skal de diskutere hvordan en felles innsats kan hjelpe oss med å nå bærekraftsmålene.

SE OPPTAKET AV ARRANGEMENTET HER!

Mens verden kjemper mot Covid-19-pandemien, ser man en økende trend med mer usikkerhet og bekymring. Internasjonalt samarbeid er under sterkt press på grunn av økte geopolitiske spenninger og rivalisering. Den regelbaserte orden som den FN-pakten ble skapt under, blir nå utfordret. FN som vi kjenner det, og det bredere multilaterale systemet, må nå finne praktiske løsninger for bekymringene som finnes i befolkningen.

For å løse de globale utfordringene i vår tid – fra Covid-19 til klimaendringer, voldelige konflikter og ukontrollerte teknologiske fremskritt – trenger vi et mer inkluderende internasjonalt samarbeid fremfor et tilbakefall til trangsynt nasjonalisme.

Bærekraftsmålene er vårt felles kart til fremtiden vi ønsker oss. For å kunne gjennomføre de 17 bærekraftsmålene trenger vi sterke partnerskap og dypere innvolvering fra sivilsamfunnet, privat sektor, handelsunioner, lokale myndigheter og andre relevante parter.

Under dette arrangementet skal mennesker fra ulike deler av samfunnet møtes, både fra privat sektor, akademia, FN, ungdom og sivilsamfunnet. Sammen skal de utforske ideer og tanker rundt hvordan disse gruppene kan delta i, og være med på å omforme, det multilaterale systemet for å kunne levere bedre på bærekraftsmålene.

Arrangementet er en del av World Economic Forum Sustainable Development Impact Summit. Dette webinaret arrangeres av NUPI og UN75 og varer fra 14 til 15 CET (8-9 EST).

Ordstyrer:

  • Cedric de Coning, forsker 1, NUPI

Deltakere:

  • Fabrizio Hochschild, spesialrådgiver til FNs generalsekretær for UN75
  • Lysa John, generalsekretær, CIVICUS
  • Alexandra van der Ploeg, Head of Corporate Social Responsibility, SAP
  • UNHCR (tbc)
  • Adriana Abdenuer, medgrunnlegger og direktør, Plataforma CIPÓ