Europeiseringen av Georgia og EUs østlige partnerskap: interne og eksterne aktørers tilnærming

Man 12 okt. 2020
Tid: 10:00 Sted: Webinar Språk: Engelsk Ledige plasser: 100

Hvordan ser georgierne selv, Russland og det øvrige Europa på Georgias ønsker om å utvikle tettere bånd med EU og NATO?Georgias mål om å utvikle tettere bånd med EU og NATO påvirker landets utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det fordypede samarbeidet med EU forventes å representere et symbolsk gjennombrudd for europeiseringsplanene til Georgia, Ukraina og Moldova. De tre er alle land som er i ferd med å åpne et nytt kapittel av intern omstilling drevet frem av en følelse av «irreversibel europeisering» i store deler av befolkningen.

Ti år etter lanseringen av EUs østlige partnerskap forventer partnerskapslandene å dra nytte av europeisk bistand og monitorering, demokratisk kondisjonalitet, kunnskapsoverføring, frihandel og utenlandsk investeringer. Hvis denne prosessen lykkes, kan den bli svært viktig for den videre utviklingen i regionen.

På dette rundebordet vil eksperter diskutere utfordringene som følger med en videre europeisering av EUs østlige partnerskapsland: hvordan prosessen oppfattes lokalt i landene selv, hvordan Russland oppfatter det, og hvordan dette ses på fra resten av Europa.

Webinaret er en del av GEOPATH-prosjektet.

PROGRAM:

10.00-10.10 – Velkommen ved:

  • Prof. Tamar Dolbaia, Dean, Faculty of Social and Political Sciences, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TBC)
  • Prof. Kornely Kakachia, Department of Political Science, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University

10.10-10.40 – Rundebordsdiskusjon:

  • Dr. Ketevan Bolkvadze, Lund University
  • Dr. Julie Wilhelmsen, NUPI
  • Prof. Kornely Kakachia, Georgian Institute of Politics, TSU
  • Ordstyrer: Dr. Helge Blakkisrud, NUPI, Oslo, Norway

10.40-11.00 – Q&A