Unpacking the EU’s Integrated Approach to External Conflicts and Crises

Man 18 mars 2019
Tid: 12:30 Sted: Centre for European Policy Studies (CEPS), Place du Congrès 1 – 1000 Brussel Språk: Engelsk Ledige plasser: 50

Et fireårig prosjekt går mot slutten, og 18-19. mars blir det sluttkonferanse for EUNPACK i Brussel.

Det NUPI-ledede og H2020-finansierte prosjektet EUNPACK går mot slutten. På denne konferansen samles konsortiet for å diskutere hvilke policyimplikasjoner funnene fra tre år med omfattende forskning og feltarbeid har for EUs engasjement i ekstern kriserespons.

I hvilken grad har spriket mellom 1) intensjoner og implementering, og 2) implementering og lokal mottagelse/oppfatning, som har vært EUNPACKs hovedfokus, formet EUs kriserespons? Hvordan avgjorde disse sprikene EUs evne til å bidra mer effektivt i problemløsning på bakken? For å besvare disse spørsmålene har EUNPACK kombinert nedenfra-og-opp-perspektiver med en institusjonell tilnærming, med det formål å øke vår forståelse av hvordan EUs kriserespons fungerer og er oppfattet på bakken i kriseområder. Dette innebærer å utforske lokale aktører og oppfatninger i de aktuelle landene uten å miste fokus på EUs institusjoner, deres forventninger og ambisjoner. Det har også involvert å undersøke hele krisesyklusen.

Sluttkonferansen bringer EUNPACKs forskerteam sammen med politiske beslutningstakere, sivilsamfunnsrepresentanter, og andre relevante aktører fra universiteter, tenketanker, EU-institusjoner, og utenriksstasjoner i Brussel.

NB! Merk at det er ulike påmeldingsskjema til de forskjellige arrangementene:

EUNPACK-prosjektet undersøker EUs kapasitet (eller manglende kapasitet) til å engasjere seg i ekstern kriserespons. Ett av hovedfunnene er at mens EU er tungt engasjert og har en omfattende tilnærming til kriser gjennom hele krisesyklusen, mangler EU konfliktsensitivitet i form av dyptgående kunnskap om hovedårsakene til konfliktene i de områder de engasjerer seg. Les mer om NUPIs forskning på EU og Europa på NUPI senter for Europa-studier (NSE).

Program

Mandag 18. mars 2019

Sted: Centre for European Policy Studies (CEPS), Place du Congrès 1 – 1000 Brussels

12.30-13.15

Registrering og lunsj

13.15-13.30

Velkomsttale: Hvor konfliktsensitiv er EUs kriserespons?

 

Morten Bøås (NUPI, prosjektleder EUNPACK)

13.30-14.00

Keynote address: Alexander Rondos (EUs spesialutsending til Afrikas horn) (TBC): Hvordan øke EUs konfliktsensitivitet?

14.00-15.30

Panel 1: Konsepter og policyplanlegging

 

Ordstyrer: Pernille Rieker (NUPI)

 

Loes Debuysere (CEPS): EUs integrerte tilnærming til kriserespons: Hva vi kan lære av NATO, FN og OSSE

 

Discussants:

 

FNs Liaison for Fred og Sikkerhet (UNLOPS) (TBC)

 

Ruben-Erik Diaz-Plaja (Generalsekretærens kontor, NATO)

 

René Van Nes (PRISM, EEAS)

15.30-16.00

Kaffe/te

16.00-17.30

Panel 2: EU i Øst-Europa

 

Ordstyrer: Jozef Batora (Comenius University)

 

Mateja Peter (University of St. Andrews/NUPI) and Sonja Stojanović (Belgrade Center for Security Policy): Ti år med EULEX i Kosovo

 

Roman Petrov (National University of Kyiv-Mohyla Academy): EUs kriserespons i Ukraina

 

Discussants:

 

Katja Lenzing (Support Group for Ukraine/DG NEAR)

 

Kathleen Verstreken (CMPD, EEAS) (TBC)

 

Isabelle Ioannides (EPRS)

Tirsdag 19. mars 2019

Sted: Centre for European Policy Studies (CEPS), Place du Congrès 1, 1000 Brussels

08.45-09.15

Registrering og kaffe

09.15-09.30

Warm-up: Ingo Peters (Freie University in Berlin): Drivkrefter for en konfliktsensitiv EU-tilnærming

09.30-11.00

Panel 3: EU i det større nabolaget

 

Ordstyrer: Kari Osland (NUPI)

 

Francesco Strazzari (Sant’Anna University, Pisa): Kriserespons og grensekontroll i Libya

 

Abdoul Wahab Cissé (Alliance for Rebuilding Governance in Africa, ARGA): EU i Mali – fem år til liten nytte?

 

Orzala A. Nemat (Afghanistan Research & Evaluation Unit, AREU): EU i Afghanistan

 

Discussants:

 

Nicolas Suran (Frankrikes ambassadør til PSC) (TBC)

 

Ines Ayala Sender (Leder for EUs delegasjon til Maghreb, Europaparlamentet) (TBC)

11.00-11.30

Kaffe/te

11.30-13.00

Wrap-up: Hvilke implikasjoner har dette for beslutningstakere i EU?/Veien videre for EUs kriserespons

 

Ordstyrer: Steven Blockmans (CEPS)

 

Morten Bøås (NUPI, prosjektleder for EUNPACK)

 

Stefano Tomat (PRISM, EEAS) (TBC)

 

Catherine Woollard (Generalsekretær, ECRE) (TBC)

13.00-14.30

Avslutningslunsj

Onsdag 20. mars 2019

Sted: Norway House, Rue Archimède 17, 1000 Brussels

09.30-10.00

Kaffe og registrering

10.00-12.00

Del 1: Hvilke verktøy har EU til å håndtere interne og eksterne utfordringer?

 

Ordstyrer: Pernille Rieker (NUPI/EUNPACK)

 

Morten Bøås (NUPI/EUNPACK)

 

Antoaneta L. Dimitrova (Leiden University/EU-STRAT)

 

Eric Gordy (University College London/INFORM)

 

Eduard Soler (Barcelona Centre for International Affairs/FEUTURE)

 

Florence Gaub (EUISS)

12.00-13.00

Lunsj

13.00-15.00

Del 2: EU, migranter og flyktninger: Murbygging som bidrar til global krise?

 

Ordstyrer: Kari Osland (NUPI)

 

Morten Bøås (NUPI/EUNPACK)

 

Roger MacGinty (University of Manchester)

 

Sandra Pogodda (University of Manchester)

 

Luca Raineri (Sant’Anna School of Advanced Studies)

Relevante prosjekter