Murer og andre tiltak mot irregulær migrasjon – er USAs tilnærming egentlig så ulik den europeiske?

Ons 5 juni 2019
Tid: 18:00 Sted: Kværneland, Litteraturhuset i Oslo Språk: Engelsk Ledige plasser: 40

Under seminaret på Litteraturhuset 5. juni ser vi nærmere på politikken USA og Europa fører langs sørlige grenser, og på hvilke konsekvenser dette har for naboland og migrasjonsstrømmer.

REGISTRER DEG HER!

Trump-administrasjonens tilnærming til migrasjon og grensekontroll har fått mye oppmerksomhet - og har blitt kritisert også i Europa og Norge. Men etter flyktningkrisen sommeren 2015 har den politiske debatten endret seg i Europa, og EUs innvandringspolitikk har blitt strengere. Dette gjelder ikke bare ved styrket grensekontroll, men også gjennom ulike tiltak i Nord-Afrika, Sahel og Midtøsten som skal hindre at innvandrere når fram til den europeiske yttergrensen.

På dette seminaret ser vi på hvilken politikk USA og Europa fører langs sine sørlige grenser og spør hvordan dette påvirker nabolandene og migrasjonsstrømmene. Hvordan påvirker politikken som føres politiske og sosiale forhold i nabolandene?  Er det egentlig så store forskjeller mellom Trump-administrasjonens politikk og den som føres i Europa? Er det bare retorikken og stilen som er forskjellig mens politikken – og konsekvensene – er de samme? For mens Trump og hans administrasjon snakker mye om muren de ønsker å bygge langs grensen til Mexico, blir de europeiske tiltakene i for eksempel i Sahel sjelden nevnt av europeiske politikere eller i europeiske medier.

Dette seminaret er et samarbeid mellom Fafo og NUPI og bygger på et nytt prosjekt finansiert av Norges forskningsråd – MARE – der vi samler og analyserer fortellinger fra Sahel og andre områder hvor migranter prøver å komme seg til Europa.

Seminaret presenterer også funn fra EUNPACK, et nylig gjennomført EU Horizon 2020-finansiert prosjekt som ble ledet av NUPI, og som studerte EUs respons i blant annet Sahel og Nord-Afrika.

Ordstyrer for dette seminaret er Fafo- forsker Guri Tyldum. Hun forsker blant annet på hvordan migrasjonsstrømmer formes, og hva som påvirker migrasjonsbeslutninger. Hun leder Forskningsrådsprosjektet MARE.

Morten Bøås er Forsker I på NUPI og jobber i hovedsak med tema knyttet til fred og konflikt i Afrika. Bøås har forfattet og redigert en rekke bøker og artikler i akademiske tidsskrifter. Han har gjort dyptpløyende feltarbeid i en rekke afrikanske land.

Marianne H. Marchand er Forsker I ved University of the Americas i Puebla, Mexico, hvor hun er direktør for Canadian Studies Program. Hun har publisert vidt innen tema knyttet til globalisering, kjønn, migrasjon, utvikling, motstand og transnasjonale bevegelser.

Jan-Paul Brekke er seniorforsker ved Institutt for samfunnsforskning. Han er ekspert på feltene flukt, migrasjon og integrering, med en sterk interesse for metodologi. For tiden forsker Brekke på de politiske konsekvensene av flyktningsituasjonen som oppstod i 2015.