Hvordan påvirker Oljefondet selskapene det har eierandeler i?

Ons 16 okt. 2019
Tid: 14:00 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 23
Legg i kalender 19-10-16 14:00 19-10-16 15:30 38 Hvordan påvirker Oljefondet selskapene det har eierandeler i? Knut Christian Myhre snakker om forventninger, kommunikasjon og eierskap i Norges oljefond. NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Knut Christian Myhre snakker om forventninger, kommunikasjon og eierskap i Norges oljefond.

Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) er verdens største suverene formuefond. Oljefondet forvalter Norges nasjonale petroleumsinntekter og er verdt over en billion amerikanske dollar. Kapitalen forvaltes av et datterselskap under Norges sentralbank som investerer i børsnoterte aksjer, renteinstrumenter og eiendommer på vegne av nåværende og kommende generasjoner nordmenn.

Under dette seminaret skal Knut Christian Myhre undersøke hvordan Oljefondet påvirker selskapene som det har eierandeler i. Myhre fokuserer spesielt på de syv forventningsdokumentene, som beskriver hvordan Oljefondet forventer at selskapene det er investert i håndterer globale utfordringer i sin virksomhet.  Disse dokumentene handler om alt fra barns rettigheter til bærekraftige hav, og er Fondets viktigste virkemiddel for utøvelse av eierskap. Myhre undersøker hvordan disse dokumentene søker å videreføre en rekke internasjonale prinsipper. Spesielt gjelder dette hvordan dokumentene adresserer bekymringer som påvirker livet og trivselen til en stor andel av verdens befolkning.

Myhre argumenterer for at dokumentene og dialogene endrer hvordan store multinasjonale selskaper engasjerer seg i menneskers velferd, spesielt med tanke på at de ikke nødvendigvis er underlagt nasjonalstater, og hvordan disse dialogene gjensidig omformer ledelsespraksisene til disse selskapene.

Knut Christian Myhre er seniorforsker på Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo.  Han har utdannet seg innenfor filosofi og sosialantropologi, og tok sin DPhil-grad fra University of Oxford. Myhre har lang erfaring fra Tanzania, og har skrevet Returning Life: Language, Life Force and History in Kilimanjaro (Berghahn 2018) og vært redaktør for Cutting and Connecting: 'Afrinesian' Perspectives on Networks, Exchange and Relationality (Berghahn 2016). Myhre leder for tiden et forskningsprosjekt med tittelen Forms of Ethics, Shapes of Finance: Ethnographic Explorations of the Limits of Contemporary Capital, som er finansiert av Norges forskningsråd.

Seminaret arrangeres i regi av SkattJakt-nettverket, og direktestrømmes til NUPIs YouTube-kanal: