Frokostseminar: EU i Sahel – fra gode intensjoner til Europa først?

Tor 29 aug. 2019
Tid: 09:00 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 21
Legg i kalender 19-08-29 09:00 19-08-29 10:00 38 Frokostseminar: EU i Sahel – fra gode intensjoner til Europa først? Forskere fra noen av verdens ledende institutter har i et treårig prosjekt sett nærmere på hvilke lokale innvirkninger EUs kriserespons har hatt i områdene hvor disse har funnet sted, og hvordan unionen kan forbedre sine responsmekanismer. NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Forskere fra noen av verdens ledende institutter har i et treårig prosjekt sett nærmere på hvilke lokale innvirkninger EUs kriserespons har hatt i områdene hvor disse har funnet sted, og hvordan unionen kan forbedre sine responsmekanismer.

Vi serverer lett frokost fra kl. 08.30!

Siden 2003 har EU iverksatt mer enn 35 sivile og militære utenlandsoppdrag. På tross av dette har den akademiske litteraturen om EUs engasjement i eksterne konflikter og kriser inntil nylig vært overveldende navlebeskuende og Brussel-fokusert, og i mye mindre grad tatt for seg EUs lokale innvirkning i områdene hvor oppdragene finner sted. Formålet med EUNPACK-prosjektet har vært å fylle dette kunnskapsgapet. På dette seminaret som arrangeres sammen med NCHS, CMI og PRIO, vil seniorforskerne Morten Bøås og Pernille Rieker presentere hovedfunn og utvalgte anbefalinger fra EUNPACK-prosjektet, med særlig fokus på EUs rolle i Sahel.

Sårbare stater i Sahel var en tydelig bekymring for EU allerede i 2011, som spesifisert i strategien «The EU Strategy for Security and Development in the Sahel». Dette dokumentet etablerte en såkalt comprehensive approach til utvikling og sikkerhet. Konflikten som brøt ut i Mali i 2012 løftet Sahel enda høyere opp på EUs agenda, og senere gjorde migrasjonskrisen i 2014/15 Sahel til et prioritert tema i Det europeiske råd. Dagens EU-politikk på dette fagfeltet illustrerer en trend hvor EU i stadig større grad prøver å svare på umiddelbare sikkerhetstrusler, istedenfor å fokusere på langsiktige løsninger som statsbygging med administrativ kapasitetsbygging gjennom omfattende lokalt eierskap som hovedkomponent.

Morten Bøås (PhD) er seniorforsker ved NUPI og jobber i hovedsak med tema knyttet til fred og konflikt i Afrika, inkludert problemstillinger som landrettigheter og statsborgerskapkonflikter, ungdom, eks-stridende og det nye landskapet som tegner seg med hensyn til opprør og geopolitikk. Han ledet EUNPACK-prosjektet.

Pernille Rieker (PhD) er seniorforsker ved NUPI. Hennes forskningsinteresser er europeisk integrasjon (EU) og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, inkluder fransk og de nordiske lands utenriks- og sikkerhetspolitikk. I tillegg har hun arbeidet med dialog og konfliktforebygging mer generelt, og var del av EUNPACK-prosjektet.

Seminaret strømmes direkte til NUPIs YouTube-kanal: