AVLYST - Hvordan kan EU bli bedre på kriserespons?

Man 6 mai 2019
Tid: 14:00 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 59

Det NUPI-ledede og Horizon 2020-finansierte forskningsprosjektet EUNPACK ble nylig avsluttet. Hvilke følger har funnene fra tre år med omfattende forskning og feltarbeid for EUs engasjement i ekstern kriserespons?

Siden vedtaket om «omfattende tilnærming» til kriserespons i 2013, har EU brukt mye tid og energi på å effektivisere tilnærmingen og forbedre den interne koordineringen på dette området. Nye og langvarige kriser, inkludert konflikten i Ukrainia, fremmarsjen av IS i Syria og Irak, samt flyktningsituasjonen i Nord-Afrika og Sahel, har gjort forbedringen av EUs eksterne kriserespons til en topp-prioritet.

Inntil nylig har imidlertid den akademiske litteraturen på EUs engasjement i eksterne konflikter og kriser vært svært innadvendt, Brussel-sentrert, og opptatt av EU som aktør og dens institusjonelle kapasitetsbygging. Hovedmålet med EUNPACK-prosjektet har vært å fylle dette kunnskapshullet ved å se nærmere på EUs kriseresponsmekanismer og gi ny innsikt i hvordan de blir mottatt og oppfattet av både lokale og eksterne aktører.

Ved å bruke et nedenfra-og-opp perspektiv kombinert med en institusjonell tilnærming, har prosjektet forsøkt å bryte med den dominerende tilnærmingen til EUs kriserespons, som har hatt en tendens til å se bare én side av saken, nemlig selve EU.

I tillegg til intervju i Brussel har forskerne gjennomført feltarbeid i land hvor EU svarer på kriser (Afghanistan, Irak, Kosovo, Libya, Mali, Ukrainia), intervjuet nøkkelpersonell fra lokale og internasjonale organisasjoner, inkludert representanter for EUs delegasjoner og programmer, og gjennomført undersøkelser om folks oppfatninger om EUs kriserespons. Dette har resultert i utviklingen av fem utvalgte policyanbefalinger som kan brukes på tvers av kriseresponsuniverset til EU.

Under dette seminaret skal forskningsfunn og policyanbefalinger fra det tre år lange prosjektet diskuteres. Hvordan har EUs kriserespons blitt formet av gapet både mellom intensjoner og implementering, og mellom implementering og lokal mottagelse? Hvordan påvirket disse gapene EUs evne til å bidra mer effektivt til problemløsning på bakken? Og hvilke konsekvenser har dette for EUs kriserespons?

Morten Bøås og Pernille Rieker, begge Forsker I på NUPI, vil presentere forskningsfunn og utvalgte policyanbefalinger fra EUNPACK-prosjektet. Presentasjonene vil deretter bli diskutert av Wolfgang Behrendt, førsterådgiver og nestleder for EUs delegasjon til Norge, og en representant fra Utenriksdepartementet.

Seminaret strømmes direkte på NUPIs YouTube-kanal: