Sikkerhet i Norden og Baltikum i usikre tider – hvordan henger forsvar og energi sammen?

Tor 15 mars 2018
Tid: 13:00 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 51
Legg i kalender 18-03-15 13:00 18-03-15 15:30 38 Sikkerhet i Norden og Baltikum i usikre tider – hvordan henger forsvar og energi sammen? Hvordan påvirker endringer i trusselbildet og reaksjoner på sikkerhetsutfordringer knyttet til Russland energipolitikk i den nordiske og baltiske regionen? NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Hvordan påvirker endringer i trusselbildet og reaksjoner på sikkerhetsutfordringer knyttet til Russland energipolitikk i den nordiske og baltiske regionen?

På dette seminaret presenterer forskere fra NUPI og PISM (Polish Institute of International Affairs) funn fra prosjektet Nordic-Baltic Security in Times of Uncertainty: The Defence-Energy Nexus. I prosjektet har ekspertene undersøkt hvordan energipolitikk i denne regionen påvirkes av endringer i oppfatningen av trusler og av respons på sikkerhetsutfordringer som følger av Russlands politikk overfor sine naboer og NATO. Hvilken rolle infrastruktur på energifeltet spiller i en potensiell militær krise som involverer Russland og NATO, er viet spesiell oppmerksomhet. Anbefalingene som blir gitt på bakgrunn av prosjektet dreier seg om områder hvor et polsk-norsk samarbeid i skjæringspunktet mellom energi og forsvar kan styrke sikkerheten i regionen.

Et ekspertpanel skal blant annet diskutere viktige spørsmål som:

 • Kan Polen og Norge spille en avgjørende rolle for å forbedre sikkerheten i den nordisk-baltiske regionen?
 • I hvor stor grad overlapper polske og norske oppfatninger om hvordan truslene i regionen har utviklet seg siden 2014?
 • Har landene lyktes i å oppruste sin egen sikkerhet via NATO?
 • Hvilken rolle spiller energi i tenkningen rundt sikkerhet og forsvar i Polen og Norge?
 • Kan samarbeid mellom Warszawa og Oslo bidra til å bryte ned mønstre av energiavhengighet som undergraver kredibiliteten til NATOs forsvars- og avskrekkingspolitikk i regionen?

Dette prosjektet fikk støtte fra Island, Liechtenstein og Norge gjennom EØS-midlene og Norway Grants, og ble utført av PISM og NUPI. Målet var å frembringe ny kunnskap og anbefalinger for tettere samarbeid mellom Polen og Norge innen sikkerhetspolitikk, med særlig vekt på energi og forsvar. Prosjektet har også skapt en plattform hvor polske og norske myndigheter, akademikere og eksperter kan utveksle kunnskap, erfaringer og ideer.

PROGRAM

13:00 – 13:30 Registrering og velkomstlunsj

13:30 – 14:30 Velkomst og presentasjon av prosjektet og funn

 • Wojciech Lorenz, senioranalytiker, Polish Institute of International Affairs
 • Jakub M. Godzimirski, Forsker I, Forskningsgruppen for Russland, Eurasia og Arktis, NUPI

Ordstyrer: Marcin Terlikowski, Head of the International Security Programme, Polish Institute of International Affairs

14:30 – 15:30 Paneldiskusjon

Polen og Norge: Hvordan bygge felles sikkerhet i regionen?

 • Agnieszka Legucka, Analytiker, Polish Institute of International Affairs
 • TBC
 • Bartosz Bieliszczuk, Analytiker, Polish Institute of International Affairs
 • TBC

Ordstyrer: Jakub M. Godzimirski, Forsker I, Forskningsgruppen for Russland, Eurasia og Arktis, NUPI

Relevante prosjekter