Krisen i de engelsktalende regionene i Kamerun – en forsømt konflikt

Tir 5 juni 2018
Tid: 14:00 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 22
Legg i kalender 18-06-5 14:00 18-06-5 16:00 38 Krisen i de engelsktalende regionene i Kamerun – en forsømt konflikt Guillaume Nseke diskuterer en konflikt som, til tross for flere hundre omkomne og mange tusen internt fordrevne, ikke har fått noe nevneverdig internasjonal oppmerksomhet. NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Guillaume Nseke diskuterer en konflikt som, til tross for flere hundre omkomne og mange tusen internt fordrevne, ikke har fått noe nevneverdig internasjonal oppmerksomhet.

Den siste delen av krisen i de engelsktalende regionene i Kamerun startet for nesten to år siden. Det begynte med krav fra engelsktalende advokater i den nord-vestlige og sør-vestlige regionen av Kamerun om å opprettholde lovsystemet i de to engelskspråklige regionene. Deretter ble det streik ledet av engelsktalende lærere i Bamenda (hovedkvarteret til nord-vestregionen) med tusenvis av engelsktalende innbyggere som krevde respekt for sitt utdanningssystem. Siden da har situasjonen forverret seg til en væpnet konflikt og en gradvis større borgerkrig.

Siden starten av krisen har det vært vanskelig å legge frem nøyaktige tall på omkomne, men hundrevis av sivile har mistet livet, mer enn 70 landsbyer er ødelagt, rundt 160 000 mennesker er internt fordrevne mens rundt 35 000 har søkt tilflukt i nabolandet Nigeria. Alt tyder på at en stor humanitær krise som kan få ringvirkninger i sørøst-Nigeria, henger over Kamerun om ikke noe blir gjort i den nærmeste fremtid.

Til tross for gode rapporter fra velkjente organisasjoner som International Crisis Group, Amnesty International, Human Rights Watch, Catholic Relief Services, og fra forskere, er ikke krisen vidt kjent for resten av verden, og den blir ofte misforstått og feilrepresentert.

Med dette som bakteppe, vil Guillaume Nseke på dette arrangementet analysere de grunnleggende årsakene og tiltakene som kan bli tatt for en løsning på krisen, og han skal diskutere mulige tiltak til krisen i etterkant.

Guillaume Nseke jobber ved African Centre for Science and International Security (AFRICSIS), og har blant annet arbeidet i Nigeria, Burkina Faso, Togo, Niger og Benin med bilaterale forhold, og som representant for OIF og FN. Han har en doktorgrad i internasjonale relasjoner fra International Relations Institute of Cameroon og hans interesseområder er blant annet internasjonale forhold og diplomati, regional integrasjon og økonomisk og sosial utvikling, forhandling, konfliktforebyggende arbeid, terrorisme og internasjonal sikkerhet.

Seniorforsker Morten Bøås leder arrangementet.