Nasjonal krisehåndtering: Hva kan vi lære av Finland?

Man 29 feb. 2016
Tid: 10:00 Sted: NUPI Språk: Engelsk Ledige plasser: 55
Legg i kalender 16-02-29 10:00 16-02-29 12:00 38 Nasjonal krisehåndtering: Hva kan vi lære av Finland? For å takle nye former for sårbarhet, risiko og trusler i samfunnet, kreves en rask nasjonal krisehåndtering. Finland og Norge har hatt en ulik tilnærming til disse utfordringene. Hva kan vi lære fra de finske erfaringene? NUPI NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

For å takle nye former for sårbarhet, risiko og trusler i samfunnet, kreves en rask nasjonal krisehåndtering. Finland og Norge har hatt en ulik tilnærming til disse utfordringene. Hva kan vi lære fra de finske erfaringene?

For å takle nye former for sårbarhet, risiko og trusler i samfunnet, kreves en rask nasjonal krisehåndtering. Det er viktig å kunne samordne nødvendig kompetanse. Kommando- og kontrollansvar må være tydelig, men en må samtidig være i stand til å håndtere tverrfaglige utfordringer som hybridtrusler og cyberanngrep. Det må være avklarte roller og ansvar i en krisesituasjon, men samtidig vil et tverrfaglig samarbeid gjerne være en forutsetning for å lykkes. Finland og Norge har hatt en ulik tilnærming til disse utfordringene. Hva kan vi lære av de finske erfaringene? 

Program 10:00–12:00:

Modellen for finsk krisehåndtering:
Oberst Risto Kolstela, generalsekretær i sikkerhetskomitéens sekretariatet, Finland

Modellen for norsk krisehåndtering:
Per Olaf Torkildsen, Avdelingsdirektør, Justis- og beredskapsdepartementet

Ordstyrer: Karsten Friis

Seminarserien er organisert i samarbeid med Utenriksdepartementet og NATO Public Diplomacy Division.

Du kan følge seminaret direkte på YouTube:

Relevante prosjekter