Internasjonal fred og sikkerhet: Hvordan styrke samarbeidet mellom FN og AU?

Ons 25 mai 2016
Tid: 18:00 Sted: International Peace Institute, New York Ledige plasser: 0

The International Peace Institute (IPI), Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) og Nordiska Afrikainstitutet har gleden av å invitere til et fremtidsrettet policy-arrangement om å styrke det strategiske partnerskapet mellom Den afrikanske union (AU) og FN. Arrangementet foregår i IPIs lokaler i New York.

Selv om FN til syvende og sist er ansvarlig for internasjonal fred og sikkerhet, bidrar samarbeid med regionale organisasjoner i Afrika, Asia, Europa, Midt-Østen og Latin-Amerika til at FN blir mer effektivt enn det hadde vært alene.

I dagens globale virkelighet er forholdet mellom FN og AU avgjørende for internasjonal fred og sikkerhet. Fredsoperasjoner i regi av FN og AU er gjensidig avhengige av hverandre på flere plan, og det trengs felles innsats for å styrke og institusjonalisere dette forholdet.
Presentasjonene på dette arrangementet identifiserer hvilke elementer i dette forholdet som trenger å styrkes ytterligere i de kommende månedene, og vil gi konkrete anbefaler på nøkkelområder som felles analyse og planlegging, støtte og finansiering, overganger og felles studier av «lessons learned».

Den ferske boken The Future of African Peace Operations: From Janjaweed to Boko Haram (Cedric de Coning, Linnea Gelot og Jon Karlsrud) vil også bli diskutert på seminaret. Se mer informasjon om boken på Zed Books’ hjemmesider.
OBS! Merk at dette arrangementet finnes sted i IPIs lokaler i New York. Adgang krever påmelding via IPIs hjemmesider. Les mer om paneldeltakerne og program og meld deg på her.

Relevante publikasjoner