Russlandskonferansen 2015: Today's Russia, and where to next?

Fre 20 nov. 2015
Tid: 09:00 Sted: Wergelandssalen, Litteraturhuset Språk: Engelsk Ledige plasser: 53
Legg i kalender 15-11-20 09:00 15-11-20 16:00 38 Russlandskonferansen 2015: Today's Russia, and where to next? Årets jubileumsutgave av Russlandskonferansen søker å løfte frem utviklingen både i Russland og i norsk russlandsforskning gjennom disse to tiårene og å gjøre opp status: Hvor står russisk politikk i dag? Hvilke trender ser vi avtegne seg? Hvor går utviklingen videre? Wergelandssalen, Litteraturhuset NUPI seminar@nupi.no http://www.facebook.com/events/160427380695693 false DD/MM/YYYY

Årets jubileumsutgave av Russlandskonferansen søker å løfte frem utviklingen både i Russland og i norsk russlandsforskning gjennom disse to tiårene og å gjøre opp status: Hvor står russisk politikk i dag? Hvilke trender ser vi avtegne seg? Hvor går utviklingen videre?

I år er det 20 år siden NUPIs Russlandsavdeling ble etablert, og like lenge siden vi organiserte vår første, årlige Russlandkonferanse. Årets jubileumsutgave, som vi arrangerer i samarbeid med NORRUSS-programmet, Norges forskningsråds program for samfunnsforskning på Russland og nordområdene/Arktis, søker å løfte frem utviklingen både i Russland og i norsk russlandsforskning gjennom disse to tiårene og å gjøre opp status: Hvor står russisk politikk i dag? Hvilke trender ser vi avtegne seg? Hvor går utviklingen videre?

Konferansen vil ta for seg tre brede temabolker: Russland og internasjonal politikk, russisk innenrikspolitikk og forholdet mellom Norge og Russland i nordområdene.

Statssekretær Tore Hattrem og Clifford Gaddy fra Brookings Institution vil holde keynote-taler. De tre øvrige panelene er satt sammen av fremtredende eksperter på russisk politikk fra Russland, Norge, Storbritannia og USA.

Arrangementet er åpent for alle (men med krav om påmelding) og foregår på engelsk. Program vil bli oppdatert med titler nærmere konferansen.

Viktig melding: Vi opplever fra tid til annen feilmeldinger ved påmelding til arrangementer, og har tekniske problemer med utsending av bekreftelsesmailer. Erfaringsmessig går alle påmeldinger gjennom, men om du er i tvil, send en e-post med kontaktinfo og informasjon om feilmelding til seminar@nupi.no, slik at vi kan dobbelsjekke din påmelding.

Se årets konferanse her:

Program 9 - 16:

NB: Konferansen starter presis klokken 09.00. Vi anmoder derfor alle om å finne plassene sine innen 08.50. Registreringen åpner 08.15.

Vekommen

 • Ulf Sverdrup, NUPI

Hovedtalere

 • Tore Hattren, statssekretær, Utenriksdepartementet
 • Clifford Gaddy, Brookings Institution

Panel 1: Russland og verden (10.00 - 11.30)
Ordstyrer: Julie Wilhelmsen, NUPI

 • Lilia Shevtsova, Chatham House og Brookings Institution, Russia’s doctrine of the hybrid world order: to be with the West and to be against the West
 • Roy Allison, Oxfords universitet, Russia’s new interventions: Ukraine, Syria and global order
 • Iver B. Neumann, LSE og NUPI, Russia and the idea of Europe
 • Natasha Kuhrt, King’s College London, The threat that dare not speak its name: Russia’s  China policy

Panel 2: Russisk innenrikspolitikk (12.15 - 13.45)
Ordstyrer: Pål Kolstø, Universitetet i Oslo

 • Natalia Zubarevich, Statsuniversitetet i Moskva, Russia’s regions: crisis, trends and prospects
 • Helge Blakkisrud, NUPI, Blurring the boundary: the Kremlin’s new approach to national identity
 • Regina Smyth, Indiana University, The unexpected strength of weak oppositions
 • Geir Flikke, Universitetet i Oslo, Resurgent authoritarianism: power and societal resistance in Putin’s third period

Panel 3: Russland og Norge (14.00 - 15.30)
Møteleder: Alyson Bailes, Universitetet på Island

 • Arild Moe, Fridtjof Nansens institutt, Russia’s economic aspirations in the Arctic – implications for Norway
 • Aileen Espiritu, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Between a rock and a hard place: Russian-Norwegian relations in the High North
 • Tormod Heier, Forsvarets høgskole, Security challenges in the High North
 • Kristian Åtland, Forsvarets forskningsinstitutt, Norwegian-Russian security relations after the conflict in Ukraine: continuity or change?

Avslutning

 •  Rainer-Elk Anders, Staffordshire University/NORRUSS programstyre

Oversikt over bidragsytere ved årets konferanse:

Bidragsytere Russlandskonferansen 2015.docx (770,3 kB)