• Innsikter fra Kambodsja for Sikkerhetsrådet og konfliktløsning i dag

  11. jan. 2022
  Norge, som har presidentskapet i FNs Sikkerhetsråd i januar 2022, har sammenkalt til en «miniutgave» av Oslo Forum i form av et møte mellom de femten medlemmene i Rådet og FNs generalsekretær den 13. januar. Norge bringer dermed formatet for Oslo Forum – en velkjent årlig samling av de som arbeider med fred og sikkerhet, men som i de siste to årene har vært avlyst som følge av covid-19 – til New York. Norge håper på denne måten å gå dypere og med mindre protokollære begrensninger inn i forsøkene på konfliktforebygging og mekling, og utforske hvordan Rådet kollektivt kan opptre for å møte slike utfordringer. Det norske presidentskapet legger vekt på hvordan Rådet, som nidkjært beskytter sitt privilegium av å være det mest fremstående forumet for alt som har med internasjonal fred og sikkerhet å gjøre, kan samarbeide med andre aktører som arbeider for fred. Dette vil omfatte å se på hvordan mer inkluderende tiltak som kanaliserer kreftene til et sammensatt sett av fredsaktører, kan bli satt inn i ulike konflikter, i tillegg til innsats fra medlemsland og internasjonale organisasjoner.
 • Høydepunkter fra Konsortiet i 2021

  13. jan. 2022
  Fremmedkrigere i Ukraina, utviklingen etter de 20 årene som har gått siden terrorangrepet i 2001 og teknologiens rolle i voldelig ekstremisme er noen av temaene Konsortiet for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet har hatt på agendaen i 2021.
 • KRONIKK: Kasakhstans veiskille

  11. jan. 2022
  Posisjonen som en «øy av stabilitet» i Sentral-Asia er over for Kasakhstan.
Alle nyheter

Publikasjoner fra NUPI

Alle publikasjoner

Forskere