Tema

Internasjonale organisasjoner

Stater, og spesielt de mektigste landene, dominerer i verdenspolitikken. Men hvordan jobber stater for å fremme sine interesser på den internasjonale arenaen?

Studiet av internasjonale organisasjoner og global styring tar for seg det mylderet av aktører som er involvert i å debattere og iverksette styringsmekanismer som går ut over statens grenser. Et kjernespørsmål er hvilke aktører som kan snakke og handle med autoritet på vegne av større grupper, og handle for å løse problemer som går utover nasjonale grenser. Mens staten fortsatt er den primære aktøren i verdenspolitikken, viser både historien og trender i nåtiden at ikke-statlige aktører er viktige, og har betydning for vår forståelse av hva stater gjør og hvordan de gjør det.

Aktuelle forskningsspørsmål innen dette feltet kan være:

  • Hvilken rolle spiller internasjonale organisasjoner som Verdensbanken i å forme staters innenrikspolitikk?
  • Når og hvordan kan ekspertgrupper og nettverk av interessegrupper lykkes i å påvirke innholdet i internasjonal politikk?

Nyheter om internasjonale organisasjoner

Alle artikler om internasjonale organisasjoner (totalt 111)

Hvor hender det? om internasjonale organisasjoner

Alt om internasjonale organisasjoner fra Hvor hender det? (totalt 27)

Publikasjoner om internasjonale organisasjoner

Alle publikasjoner om internasjonale organisasjoner (totalt 199)

Forskningsprosjekter om internasjonale organisasjoner

Alle forskningsprosjekter om internasjonale organisasjoner (totalt 44)