Tema

FN

De forente nasjoner (FN), etablert i 1945, er en internasjonal organisasjon med stater som medlemmer.

 FN fungerer både som en arena hvor land kan forhandle om internasjonale normer og regler, og som en aktør som både sørger for at reglene overholdes og tar del i aktiviteter for å fremme bestemte målsettinger, som fredsoperasjoner og humanitær bistand. FN skiller seg fra andre internasjonale organisasjoner fordi det representerer det mest omfattende og ambisiøse forsøket på å institusjonalisere samarbeid og regulere forholdet mellom stater ved hjelp av regler. FN består av en generalforsamling hvor alle medlemsland er representert, et sikkerhetsråd og et sekretariat. Det bredere FN-systemet er bygd opp av fond og programmer som er involvert i organisasjonens aktiviteter som FNs utviklingsprogram (UNDP), og av mer spesialiserte byråer som FNs mat- og jordbruksorganisasjon (FAO) og Verdens helseorganisasjon (WHO).

Viktige områder for NUPIs forskning på FN er:

  • Utviklingen av normer for ikke-intervensjon
  • Politikken i FNs sikkerhetsråd og betydningen av globale toppmøter
  • Legitimiteten og effekten av FNs aktiviteter i felt

Nyheter om fn

Alle artikler om fn (totalt 73)

Hvor hender det? om FN

Alt om fn fra Hvor hender det? (totalt 46)

Publikasjoner om fn

Alle publikasjoner om fn (totalt 256)

Forskningsprosjekter om fn

Alle forskningsprosjekter om fn (totalt 19)