Tema

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi tar for seg økonomisk samkvem mellom land. Hvorfor handler land med hverandre eller investerer på tvers av landegrenser?

De siste tiårene har vi opplevd stadig tettere økonomiske bånd mellom land. Internasjonal handel og kapitalbevegelser har vokst enormt. Sentralt i dette forskningsfeltet står forståelse av bevegelser over landegrensene; av varer, tjenester, kapital, teknologi og arbeidskraft. Slike bevegelser kan ha ulike økonomiske konsekvenser for ulike land. Faktorer som kan spille en rolle er geografi, inntektsnivå og -fordeling, institusjoner og styresett, eller tilgang på produksjonsfaktorer som naturressurser, kapital og ulike typer arbeidskraft.

Spørsmål man forsøker å finne svar på i internasjonal økonomi er for eksempel:

 • Hva bestemmer internasjonale handels- og kapitalstrømmer?
 • Hva kan politikerne gjøre, både nasjonalt og internasjonalt for å påvirke handels- og kapitalstrømmene?
 • Hva er konsekvensene av økonomisk globalisering?

Nyheter om internasjonal økonomi

Alle artikler om internasjonal økonomi (totalt 45)

Hvor hender det? om internasjonal økonomi

Alt om internasjonal økonomi fra Hvor hender det? (totalt 38)

Publikasjoner om internasjonal økonomi

 • Publikasjon : Kapittel

  Utrikeshandel løner och rørlighet

  Det svenske arbeidsmarkedet er karakterisert ved lave lønnsforskjeller og høy jobbsikkerhet. Likevel skifter nesten en fjerdedel av svenske arbeidstakere jobb hvert år. Folk som jobber i små bedrifter, skifter oftere jobb og har lavere lønninger enn de som jobber i store bedrifter. De som jobber i bedrifter...
 • Publikasjon : Academic chapter/article/Conference paper

  Introduction

  Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) betyr nye muligheter men også utfordringer for utviklingsland. Anvendelse av IKT, digitalisering og automasjon gir mulighet til store forbedringer i effektivitet og produktivitet, nye tjenestetilbud og yrker og binder sammen aktørene. Utviklingslandenes mulighet...
 • Publikasjon : Academic chapter/article/Conference paper

  Digitalisation and Development: Issues for India and Beyond

  Informasjons og kommunikasjonsteknologi (IKT) betyr nye muligheter men også utfordringer for utviklingsland. Anvendelse av IKT, digitalisering og automasjon gir mulighet til store forbedringer i effektivitet og produktivitet, nye tjenestetilbud og yrker og binder sammen aktørene. Utviklingslandenes mulighet...
Alle publikasjoner om internasjonal økonomi (totalt 146)

Forskningsprosjekter om internasjonal økonomi

Alle forskningsprosjekter om internasjonal økonomi (totalt 17)