Bernat Casero/Creative Commons/ CC BY-NC-ND 2.0
Forskningsprogram

SkattJakt-nettverket

Spørsmål knyttet til ulovlig kapitalflukt, skatt, og utnyttelse av naturresurser er noen av de aller viktigste i dagens utviklingsdebatt. NUPI koordinerer SkattJakt-nettverket, som bringer sammen norske forskere og eksperter. Nettverkets formål er å styrke kunnskapsdelingen mellom miljøene som nettverket representerer, og norske og internasjonale beslutningstakere. Nettverket vil også bidra til økt samarbeid mellom forskere fra Nord og Sør, og hjelpe til med å fremme Sør-Sør samarbeid innenfor dette forskningsfeltet. 

Våren 2017 går det opprinnelige SkattJakt-nettverket over i en ny fase, SkattJakt II. Dette er en videreføring av de opprinnelige TaxCapDev-prosjektene fra NHH, CMI, NUPI, CBS og UiO. i tillegg til at Tax Justice Network Norge nå er inkludert i nettverket. Nettverket vil fremover jobbe med formidling og deling av resultater, samt bringe forskere, beslutningstakere og aktivister sammen for å drøfte forskning og forbedre policy-utviklingen på dette høyst viktige feltet.

 SkattJakt II er finansiert av Forskningsrådets NORGLOBAL-program.

Ressurser

Tax Justice Network Norge har lansert en "Emnebank" på forskningstemaer knyttet til skatt, skatteparadis og finansiell åpenhet. De lager også TaxCast, en podcast om globale skattespørsmål. 

Kontaktinformasjon

Vitenskapelig assistent for SkattJakt-nettverket er Viljar Haavik.

Nyheter

Publikasjoner

Prosjekter