Tema

Norsk utenrikspolitikk

Norsk utenrikspolitikk er studiet av hva representanter for Norge gjør i forholdet til andre internasjonale aktører, og hva slags effekter disse handlingene har.

Norges allianser og deltakelse i internasjonale institusjoner er en viktig del av norsk utenrikspolitikk. Når vi studerer utenrikspolitikk er det avgjørende å ha en forståelse av de ulike aktørene innenfor feltet, som departementer, partier, frivillige organisasjoner, foretak og enkeltpersoner. Det er også svært viktig å se på forholdet mellom de ulike aktørene, spesielt når man studerer beslutningsprosesser. Norsk utenrikspolitikk avgrenses ofte opp mot norsk utenriksøkonomisk politikk og norsk utviklingspolitikk, men disse avgrensningene er vanskelige, ettersom utenrikspolitikk også henger uløselig sammen med både utenriksøkonomi og utvikling.

Aktuelle forskningstema innenfor dette feltet kan være:

  • På hvilken måte tenker vi om Norges plass i verden?
  • Hvordan søker den norske staten oppslutning fra befolkningen om utenrikspolitikken som føres?
  • Hva slags effekter gir det når staten søker denne typen oppslutning?

Nyheter om norsk utenrikspolitikk

Alle artikler om norsk utenrikspolitikk (totalt 100)

Hvor hender det? om norsk utenrikspolitikk

Alt om norsk utenrikspolitikk fra Hvor hender det? (totalt 27)

Publikasjoner om norsk utenrikspolitikk

Alle publikasjoner om norsk utenrikspolitikk (totalt 184)

Forskningsprosjekter om norsk utenrikspolitikk

Alle forskningsprosjekter om norsk utenrikspolitikk (totalt 33)