Academic lecture

The High North, Between Shipping Routes and Militarization Security Challenges to the Arctic - the Norwegian perspective

Publisert: 16. des. 2020
Sammendrag:

Kort presentasjon av Russlands strategi i Arktis sett fra et strategisk norsk perspektiv som av en del av diskusjon i panel nr to i webinar organisert av LSE Ideas, NUPI og New Strategic Center som en del av FLANKS-prosjektet