Rapport

Russia and Europe in memory wars

Publisert: 7. feb. 2020
Sammendrag:

Russland og Europa befinner seg i en konflikt om hvordan man skal forstå historien. Denne situasjonen kan betegnes som en «minnekrig». Hvordan skjedde dette? Finnes det en vei ut av denne konflikten? For å svare på disse spørsmålene tar denne rapporten for seg dynamikken i historiepolitikken i Europa, og ser deretter nærmere på russisk historiepolitikk.