Artikkel

Omverdenen som utfordring – imperieoppløsning og folkestyrets begrensning

Publisert: 22. sep. 2014
  • Utgivelsesår: 2014
  • Språk: Norsk
  • Sider: 338 - 365
  • Volum: 72
  • Hefte: 3
  • Tidsskrift: Internasjonal Politikk