Academic chapter/article/Conference paper

Norway, NATO and the Northern Flank

Publisert: 17. feb. 2021
Sammendrag:

Dette kapittelet drøfter norske perspektiver på Nordatlantisk traktatorganisasjon (NATO), og sikkerhets- og forsvarspolitikk. Det begynner med en kort bakgrunnsdiskusjon om de historiske forholdene mellom Norge og Russland, og den norske sikkerhets- og forsvarsstillinger som har resultert i siden andre verdenskrig. Den beskriver Norges forhold til NATO, populær støtte til Alliansen i dag, og Norge fremgang med hensyn til 2-prosentmålet på Wales-toppmøtet i 2014. Nåværende norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk gjenspeiler fornyet bekymring for utviklingen i Russland, og ønsket om å styrke NATO og USAs engasjement i nord, samtidig som det styrker det europeiske sikkerhetssamarbeidet. Norge, som en liten stat med begrensede nasjonale styrker, må stole på NATO for sin sikkerhet og avskrekkelse. Norsk folkelig støtte til NATO er høyere enn på lenge, og til og med velgere lengst til venstre virker overveiende støttende.