Popular scientific article

Når krig blir hverdag

Publisert: 5. jan. 2021
Sammendrag:

For land som har fred som et viktig varemerke, er det påfallende mye bruk av militære midler.