Rapport

NORAF - lærdommer og anbefalinger. En uavhengig vurdering på oppdrag for Politidirektoratet

Publisert: 7. apr. 2014
Sammendrag:

Rapport er unntatt offentliggjøring.

  • Utgivelsesår: 2007
  • Forlag: Norsk Utenrikspolitisk Insituttt
  • Antall sider: 46
  • Språk: Norsk, bokmål
  • Hefte: 7